Aluekehittäjä – tule mukaan Pysähtyneisyys / Muutos – kirjan tekemiseen!

Kaupunginosien Kehittäjäverkosto KaKe syntyi osana pääkaupunkiseudun yhteistä kaupunkiohjelmakautta 2002-2004. Verkosto on jatkanut toimintaansa epävirallisesti, vaikka projektit ovatkin jo päättyneet. Tavoitteena on ollut oppia tunnistamaan alueiden ja kaupunginosien muutokseen vaikuttavia tekijöitä sekä löytämään uusia keinoja kehityksen suuntaan vaikuttamiseksi. Verkostomme on koostunut pääasiassa alueaktiiveista ja tutkijoista.

Olemme julkaisseet kaksi kirjaa. Molemmat löytyvät mm. kotisivuiltamme /www. kaupunginosat.net/ruohonkarjet/. Ruohonkärki – termillä viitataan nimenomaan uudistumista etsiviin kaupunginosiin ja yhteisöihin.

Nyt olemme käynnistäneet kolmannen kirjan työstämisen. Sen on tarkoitus valmistua ensi keväänä. Teemaksi on valikoitunut ajankohtaisesti Pysähtyneisyys / Muutos. Tavoitteenamme on rakentaa kirjoittamisesta vuorovaikutteinen prosessi, ei pelkkää artikkelikokoelmaa. Siksi tulemme järjestämään erityyppisiä – myös vapaamuotoisia – tapaamisia, joissa eri alateemoja voidaan hioa. Tiedon vaihtoon otamme käyttöön myös sosiaalisen viestinnän välineitä.

Prosessi on avoin kaikille alueellisesta toiminnasta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Mukaan voi liittyä niin kirjoittajaksi kuin tiedon tuottajaksikin. Myös vapaa hengailu joukon jatkona on sallittua ja toivottavaa.

Lähestymme sinua ja yhteisöäsi, koska uskomme vuorovaikutuksesta olevan molemminpuolista hyötyä. Toivomme kirjaprojektiin mukaan tulevilta noin puolen liuskan mittaista tiivistelmää aiheesta, josta olisi itse valmis kirjoittamaan tai olemaan mukana alateemaa käsittelevässä porukassa.

Tiivistelmät tulee toimittaa 6. kesäkuuta 2011 mennessä (ruohonkarjet (  )gmail.com).

Niistä tehdään yhteenveto Maunulan XV kesäseminaariin pe 10.6.2011.

Tartu tilaisuuteen!

LISÄTIETOJA
KaKe3:n kirjantekoprosessi

Ruohonkärjillä on myös oma Facebook-keskustelusivusto, jossa voi kommentoida aihetta.