Aluefoorumin perustaminen

Milloin aluefoorumia tarvitaan?

Onko asuinalueellasi tarvetta avoimelle foorumille? Onko alueella paikka, jossa voidaan luodata yleistä mielipidettä tärkeistä asioista? Onko alueella asukasyhdistystä? Jos on, näkeekö yhdistys asiat tarpeeksi laajakatseisesti? Entä tulevatko kunnan kaavoitus- ja muut hankkeet alueelle liian usein ”yllätyksenä ja pyytämättä”? Vai vaikuttaako kunta unohtaneen että te olette olemassa?

Aluefoorumien syntytarinoita löydät vasemmanpuoleisesta päävalikosta. Niiden mukaan aktiiviset asukkaat ovat perustaneet aluefoorumin ratkaisemaan erilaisia ongelmia: alueen rapistuminen, palvelujen kato, turvattomuuden tunne, kaupunginosan jääminen vaille kaupungin huomiota.

 

Kruununhaka

Kruununhaan aluefoorumi perustettiin vuonna 1998.  Krunikan omille sivuille pääset tästä linkistä

Etelä-Haagan-Kivihaka

Etelä-Haagan-Kivihaan aluefoorumi aloitti kokoontumisensa vuonna 1999. Aluefoorumin päätavoitteena on asukkaiden ja alueella toimivien yhteisöjen vuorovaikutuksen aktivointi, alueen kehittämistarpeiden ja mahdollisten heikkouksien tunnistaminen, vuorovaikutteinen ideointi ja ratkaisujen yhdessä etsiminen sekä kehittämisehdotusten saattaminen suunnittelijoiden ja päättäjien tietoon.

Lue Etelä-Haagan aluefoorumin aloittamisen vaiheet kohdasta ”Aluefoorumin perustaminen”.     

Katso myös Kaarina Hughesin 18.11.2008 Pohjois-Haagassa pitämä esitys Etelä-Haagan aluefoorumista.

Lähitalous

Lähitalouden käsitettä on kehitelty Maunulan aluefoorumissa liikekeskustojen kehittämisen tueksi. Mallissa nähdään kaupunginosa kulutuksen logiikalla toimivana kokonaisuutena. Sen keskiössä on kotitalous, joka tekee rahanarvoisia päätöksiä: sekä päivittäisiä päätöksiä siitä, asioiko paikallisissa kaupoissa että vielä ratkaisevampia päätöksiä: muuttaako alueelle tai sieltä pois. Jos alue menettää vetovoimansa, kotitaloudet äänestävät jaloillaan ja muuttavat muualle.

Alueen lähitalouden keskeinen rakenteellinen tekijä on liikekeskusta. Asuinalueen ostoskeskus voi olla paikallisen elinvoiman takaaja tai sitten turvattomin paikka, joka vähentää koko alueen arvostusta.

Meri-Rastilan foorumin alku

Vuosaaren Meri-Rastilan aluefoorumi perustettiin vuonna 2002.

Taustalla oli monipuolista alueellista hyvinvointia edistävää projektitoimintaa kuten yhdyskuntatyötä, Messi-projekti, ”positiivisen diskriminaation” hanke sekä asukaskahvila Fokan aktiivit.

 

Järjestäjinä on ollut kolme naista seurakunnasta, yhdyskuntatyöstä sekä asukaskahvilasta. Järjestelyt veivät alussa paljon aikaa näiltä aktiiveilta. Jokaisesta foorumista kerätään ja käsitellään palaute. Aikaavievintä on mainosten jako: kutsut lähetetään myös sähköpostilla mutta tämä ei yksistään riitä. Kutsu tapahtumiin on oltava näkyvillä ainakin julkisissa tiloissa.

 

Foorumi on käyttänyt Maunulassa kehiteltyä mallia soveltaen hyväksi. Pääperiaate on sama: foorumi ei ole edustuksellinen elin eikä tee päätöksiä. Esimerkiksi valmisteltuja alustuksia ei ole ollut jokaisessa tapaamisessa.

 

Puhujia on ollut järjestäjien mukaan ”hirveän helppo saada”. Positiivista palautetta on tullut paljon, toki soraääniäkin on esitetty.

 

Kaupungin edustus on ollut hyvä, vaikka osallistuminen ei ole mikään virkavelvollisuus. Vuosaaren aluearkkitehti ja/tai liikennesuunnittelija ovat olleet mukana jokaisessa tapaamisessa.

 

Vuosaaressa toimii myös Vuosaari-foorumi, joka on ainakin toistaiseksi edustuksellinen elin. Sekin on suunniteltu muutettavaksi Meri-Rastilan tavoin avoimeksi foorumiksi.