Palveluhakemisto

KaKe Tiedote nro IV

kake_4_kansi.jpg
kake_4_kansi.jpg

Kaupunginosien kehittäjäverkoston tiedote IV (joulukuu 2004) – Oppimisesta elinvoimaa – Kaupunginosien kehittämisverkosto -hankkeen (2002-2004)  viimeinen hankkeen aikainen julkaisu. KaKe V julkaistiin postuumisti keväällä 2005.

kake_4_tiedote_a.pdf KaKe Tiedote IV, sivut 1 – 8 (142.79 KB)  

kake_4_tiedote_b.pdf KaKe Tiedote IV, sivut 9 – 33 (738.88 KB) 

Lue, miten KaKessa pohdittiin tulevaisuutta joulukuussa 2004!

Lähiö 2.0 -kirja

ikoni_lahio2.jpg
ikoni_lahio2.jpg

Lähiö 2.0 – utopiaa ja totta on keskusteleva puheenvuoro esikaupunkialueiden kehittämiseksi. Kaupunkitutkija Timo Kopomaan monet esimerkit kertovat kaupungista, urbaanista asumisen- ja elämäntavasta.  Ne eivät suostu toistamaan tuttua mielikuvaa lähiöistä.

Kaupunkitutkimus ja erityisesti kaupunkisuunnittelututkimus on aina tuntenut vetoa utooppiseen ajatteluun. Mahdollisina lähiöiden kehittämisstrategioina kirjataan neljä näkemystä ja tulevaisuuden kuvaa, jotka tosiokuvitteellisesti asettuvat vuodelle 2015. Nämä ovat uusasumalähiö, retrolähiö, leppoistettu lähiökaupunginosa ja puolustettu lähiövyöhyke.

Leppoisassa lähiössä kunnioitetaan alueen ominaispiirteitä ja kehitetään kaupunginosaa sen yhteisöjen ja ryhmien omarytmisyyttä tukien. Kiireen vastustamisesta on ohjenuoraksi myös kaupunkisuunnitteluun ja -politiikkaan. Omat rauhalliset ja viihtyisän tiiviit kaupunkimiljöömme voisivat olla suuntaamassa mahdollisten uusien lähiöiden suunnittelua. Paikoin on kannettu huolta ja syystäkin, että esikaupunkialueilla ei ole riittävästi identiteettiä, omaa paikan luonnetta tai että nämä ovat ohentuneet siten, että kaupunginosalla ei ole vetovoimaa.

Julkaisu Lähiö 2.0 on kirjoitettu niille, joita kiinnostaa laadukas kaupunkiasuminen.

Kommentoi kirjaa Facebookissa!!

LUE NETISSÄ
leppoisalahio_net.pdf Timo Kopomaa: Lähiö 2.0 -kirja (982.50 KB)

takakansi.jpg

Tapaaminen 11.2.2011

KaKe3:n kirjoittajat ja hengailijat kokoontuivat perjantaina 11.2.2011 klo 15 tutustumaan Eeva ja Simo Ristan valokuvanäyttelyyn Hakasalmen huvilalle.

Hienon näyttelyn jälkeen ryhmä siirtyi Urhon Pubiin ja sieltä hotelli Radissonin lobbybaariin keskustelemaan tiedonrakentamisprosessin seuraavista askeleista. Paikalla oli kuusi innokasta ideoijaa/KaKeilijaa:

Hajamuistiinpanoja:

Ideat matkalla Urhosta Radissoniin:

 • Fyysikot vastustavat bifurkaatio -käsitteen sotkemista yhteiskuntatieteisiin
 • Bifurkaatio -käsite on osoittautunut toimivaksi tavaksi ymmärtää muutosta kaupunginosissa. Nykyinen kehittämisparadigma lähtee liikaa suunnittelusta eikä tunnista ympäristön muutosta (vrt. Nokian kohtalo). Uskotaan liikaa "rationaalisen" suunnittelun voimaan.
 • Peli ja peliteoria (ja agentit) voisi olla silta, jonka kautta "bifurkaatio" metafora voisi tulla entistä hyväksyttävämmäksi yhteiskunnallisen  muutoksen ymmärtämisessä

Radissonin lobbybaari:

 • Arabianranta ja Maunula ovat molemmat jättäneet WDC 2012 hakemuksensa 11.2.2011 mennessä
 • Mikä oli KaKe2:n eli Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi kirjan vastaanotto?
 • Onko KaKeilu pelkästään toimintaa marginaalissa?
 • Mikä on Kake3-kirjan kohderyhmä?
 • KaKe3-ryhmän toimintaprosessi?
 • Välineet kommunikaatiossa ja keskustelussa?
 • Perustetaan Facebook-ryhmä (jäi Jannen vastuulle)
 • Rakentava anarkia (Janne erityisesti tarvitsee sitä)
 • Kirjaan tarvitaan kehyskertomus, dekkarimuoto?? (Ari)
 • Dialogin käynnistäminen
 • Miten prosessi on kulkenut? -> prosessin dokumentointi
 • Vrt. teatterilehden kokemukset -> 4 keskustelijaa -> nauhoitetaan keskustelu ja poistetaan siitä tyhjät kohdat
 • KaKe3-prosessissa tarvitaan lisää tarttumapintoja
 • Artikkelien pituus kirjassa voi vaihdella
 • Pitäisi olla innostusta, ei tuskaisaa kirjoittamista
 • Demoksen julkaisujen esimerkkeinä -> artikkeleita ja raportteja
 • Fontain Park:n menetelmät
 • "Delicious" kirjanmerkkipalvelu
 • Hengailijoiden rooli verkostossa – kommentoijia. Tarvitaan lisää hengailijajäseniä.

Seuraava kokous on ti 22.3.2011 klo 15 Kulkessa. Tällöin pohditaan kirjan/toiminnan kehystä ja tiedon tuottamisen menetelmiä. Paikalla on paljon fläppitaulupapereita. Janne moderoi tilaisuuden.

KaKe-tiedotteet

KaKe-tiedoitteita julkaistiin 2003-2005 viisi numeroa Kaupunginosien kehittäjäverkosto -hankkeessa.

KaKe-kirjat 3 – 5

Kaupunginosien kehittäverkoston (KaKe) tavoitteena on ylläpitää keskustelua asuinalueiden kehittämisestä sekä levittää aihealueeseen liittyviä hyviä menetelmiä ja käytäntöjä sekä uusia ideoita ja innovaatioita. KaKe-verkoston toimintamuodoiksi vakiintuvat jatkossa:

 • Ruohonkärjet -sivusto Helkan kaupunginosat.net kotisivulla
 • Avoin Ruohonkärjet -Facebook-ryhmä, jossa käydään keskustelua alueiden kehittämisestä
 • Avoimet seminaarit
 • KaKe-kirjat

KaKe-kirjojen tehtävänä on koota ajankohtaisia kirjoituksia asuinalueiden kehittämisestä. Kirjat tehdään kirjoittajaverkostossa ryhminä. Kukin ryhmä valitsee aiheenalueen kiinnostuksensa pohjalta. Ryhmien koko voi olla 2-5 henkilöä. Kirjat julkaistaan netissä ja niitä on myös mahdollista ostaa painettuna Lasipalatsin Kirja kerrallaan -kaupasta.

Kirjojen alustavia ilmestymisaikatauluja on myöhennetty:

 • KaKe 3: tekeminen alkaa pääsiäisenä 2011 ja kirja julkaistaan lokakuussa 2013
 • KaKe 4: tekeminen alkaa pääsiäisenä 2013 ja kirja julkaistaan maaliskuussa 2015
 • KaKe 5: tekeminen alkaa pääsiäisenä 2015 ja kirja julkaistaan maaliskuussa 2017

Kirjojen tekemistä tahdittavat WDC 2012 -vuosi, Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu, Kehäradan valmistuminen 2014, Länsimetron käynnistyminen 2015, Milanon maailmannäyttely 2015 ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 2017.

KaKe 2:n, Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi, julkistamistilaisuudessa hahmotelteltiin KaKe 3:n aikataulua (ks. alla oleva kalvosarja julkistamistilaisuudesta).

 Kalvoja Ruohonjuuresta_ruohonkärjeksi kirjan julkistamistilaisuudesta (787.03 KB)

Uutinen Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi julkistamistilaisuudesta 20.10.2010  

Ruohonkärjet

kuva.jpg
kuva.jpgAlueiden ja kaupunkiseutujen kehittäminen on alkanut yhä enemmän olla useiden toimijoiden yhteispeliä sekä tiedon rakentamista ja välittämistä – myös kaupunginosissa. Vastuuta ei voida enää sysätä kenellekään yksittäiselle toimijalle. Paikallisen vetovoiman kasvattaminen edellyttää erilaisten intressien kartoittamista ja muotoilua yhteisiksi tavoitteiksi, resurssien yhdistämistä sekä monipuolisia kumppanuuksia hankkeiden toteuttamisessa. Yhä olennaisempaa on myös ymmärtää, kuinka haluttuja muutoksia saadaan käytännössä aikaan.  Siihen tarvitaan alueiden välistä kokemusten vaihtoa.

Ruohonkärjet -sivusto kokoaa kaupunginosien kehittämisestä kiinnostuneita asukasaktiiveja, tutkijoita, yrittäjiä ja virkamiehiä sekä edelläkävijäkaupunginosia. Ruohonkärjet -sivustossa julkaistaan kehittämiseen liittyvää tietoa ja kokemuksia sekä informaatiota tapahtumista. Ruohonkärki -tiimi järjestää myös erilaisia tapaamisia kuten vuosittaiset Maunulan kesäseminaarit ja Kehittäjäuinnit.

Käsitteellä ruohonjuuri tarkoitetaan kansalaisten ja arjen tasoilla liikkumista. Kehittäjät puhuvat taas keihäänkärkihankkeista. Niillä avataan latua uusille toimintatavoille. Ruohonkärjet ennakoi kansalaisasukkaiden lisääntyvää painoarvoa yhteiskunnan muutosvoimana ja entistä painavampaa roolia käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa. 

Sivuston uutiset ja tapahtumat löydät oikean puolen palstan kohdasta "Ruohonkärkien uutisia". Vasemmalla taas löytyvät pysyvämpi aineisto, esimerkiksi linkit kirjoihin ja kalvosarjoihin. Yhteydenpitoa ja keskustelua varten on Ruohonkärjet myös Facebookissa.

Foorumi on avoin, tule mukaan porukkaan!

Ruohonkärjillä on myös oma Facebook-keskustelusivusto.

JULKAISUT
ruohonjuurinettiversio1_104.pdf Kirja 2010: Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi (4.02 MB) 

neloskierretta kaupunginosiin.pdf Kirja 2005: Neloskierrettä kaupunginosiin (2.39 MB) 

kansi neloskierretta kaupunginosiin.pdf Kansi – Neloskierrettä kaupunginosiin (386.95 KB)