Kirja: Neloskierrettä kaupunginosiin

neloskierre_nimi.jpg
neloskierre_nimi.jpg

Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKea alettiin rakentaa vuosina 2002-2004 osana seudun yhteistä kaupunkiohjelmaa. Verkoston tavoitteena oli etsiä ja tehdä tunnetuksi paikallisia innovaatioita sekä tutustuttaa toimijoita toisiinsa yli sektorirajojen.

Kirjan ensimmäisessä osassa käydään läpi kehittämisverkoston muotoutumisen eri vaiheita ja arvioidaan laajemminkin verkostojen soveltuvuutta seudullisessa yhteistyössä. Samalla kun monitoimijaisuus tuo lisää voimavaroja se myös vaatii uudenlaista kumppanuuksien hallintaa projekteissa. Monenkirjavat intressit on saatava nousemaan esiin ja ”käännetyksi” sitten yhteisiksi tavoitteiksi.

Kirjan nimessä ”neloskierre” viittaa laajaan kumppanuuteen. ”Kolmoiskierteen” eli hallinnon, elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten yhteistyö vaatii rinnalleen asukkaiden entistä voimallisempaa mukaan tuloa alueiden kehittämiseen. Vuorovaikutuksen syventäminen on myös jatkuvan oppimisen paikka toimijoille. Erilaisista toimintakulttuureista johtuen yhteistyö ei aina ole helppoa.

Kirjan toisessa osassa saavat puheenvuoron tutkijat ja kehittäjät, jotka nostavat esiin kaupunginosien elinvoiman kasvattamiseen liittyviä keskeisiä teemoja ja edellytyksiä. Aiheet sivuavat muun muassa kollektiivista älykkyyttä, lähitaloutta, turvallisuutta, paikallisviestintää ja mobilisoitumista sekä paikkojen olemusta.

Kommentoi kirjaa Facebookissa!!

neloskierretta kaupunginosiin.pdf Kirja 2005: Neloskierretta kaupunginosiin (2.39 MB) 

kansi neloskierretta kaupunginosiin.pdf Kansi: Neloskierrettä kaupunginosiin.pdf (386.95 KB)

neloskierretta_kansi.jpg

kake_tiedote_2.pdf KaKe tiedote 2, joulukuu 2003 (570.95 KB)

Ruohonkärjet

kuva.jpg
kuva.jpgAlueiden ja kaupunkiseutujen kehittäminen on alkanut yhä enemmän olla useiden toimijoiden yhteispeliä sekä tiedon rakentamista ja välittämistä – myös kaupunginosissa. Vastuuta ei voida enää sysätä kenellekään yksittäiselle toimijalle. Paikallisen vetovoiman kasvattaminen edellyttää erilaisten intressien kartoittamista ja muotoilua yhteisiksi tavoitteiksi, resurssien yhdistämistä sekä monipuolisia kumppanuuksia hankkeiden toteuttamisessa. Yhä olennaisempaa on myös ymmärtää, kuinka haluttuja muutoksia saadaan käytännössä aikaan.  Siihen tarvitaan alueiden välistä kokemusten vaihtoa.

Ruohonkärjet -sivusto kokoaa kaupunginosien kehittämisestä kiinnostuneita asukasaktiiveja, tutkijoita, yrittäjiä ja virkamiehiä sekä edelläkävijäkaupunginosia. Ruohonkärjet -sivustossa julkaistaan kehittämiseen liittyvää tietoa ja kokemuksia sekä informaatiota tapahtumista. Ruohonkärki -tiimi järjestää myös erilaisia tapaamisia kuten vuosittaiset Maunulan kesäseminaarit ja Kehittäjäuinnit.

Käsitteellä ruohonjuuri tarkoitetaan kansalaisten ja arjen tasoilla liikkumista. Kehittäjät puhuvat taas keihäänkärkihankkeista. Niillä avataan latua uusille toimintatavoille. Ruohonkärjet ennakoi kansalaisasukkaiden lisääntyvää painoarvoa yhteiskunnan muutosvoimana ja entistä painavampaa roolia käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa. 

Sivuston uutiset ja tapahtumat löydät oikean puolen palstan kohdasta "Ruohonkärkien uutisia". Vasemmalla taas löytyvät pysyvämpi aineisto, esimerkiksi linkit kirjoihin ja kalvosarjoihin. Yhteydenpitoa ja keskustelua varten on Ruohonkärjet myös Facebookissa.

Foorumi on avoin, tule mukaan porukkaan!

Ruohonkärjillä on myös oma Facebook-keskustelusivusto.

JULKAISUT
ruohonjuurinettiversio1_104.pdf Kirja 2010: Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi (4.02 MB) 

neloskierretta kaupunginosiin.pdf Kirja 2005: Neloskierrettä kaupunginosiin (2.39 MB) 

kansi neloskierretta kaupunginosiin.pdf Kansi – Neloskierrettä kaupunginosiin (386.95 KB)

Palveluhakemisto