KaKe jatkaa ke 26.5. kaupunkitutkimuspäivien keskustelua

Kesätunnelmia Helsingin Maunulasta

Kaupunginosien kehittäjäverkosto (KaKe) kokoontuu Teamsissä ke 26.5. klo 17-19 jatkamaan keskustelua Kaupunkitutkimuksen päivien ryhmän ”Ilmiöt kaupunginosien muutoksen tulkkeina” esityksistä. Tilaisuus on kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin. Teams-linkin kokoukseen saat lähettämällä viestin Ari Tolvaselle (etunimi.sukunimi@hel.fi).

KaKe kokosi 2021 pidetylle Kaupunkitutkimuksen päiville työryhmän, joka käsitteli kaupunginosien muutosta ilmiöiden kautta. Vaikka työryhmä kokoontui kahtena päivänä, jouduttiin puheenvuorot pitämään tiiviinä ja keskustelua rajaamaan. Toukokuun KaKe-tapaaminen onkin omistettu työryhmän aihepiirien syventämiselle.

Työryhmässä käsitelty tarkastelujakso rajattiin alkamaan suuresta 1990 –luvun lamasta, jolloin voimakkaasti kasvanut työttömyys alkoi eriyttää kaupunginosien kehitystä. Kiinnostavia tarkastelukohteita ovat myös laman aikana valmistuneet lähiöt niiden poikkeavasta asuntorakenteesta johtuen. Vanhojen kerrostalojen peruskorjaamisen edistäminen on ollut lähiökehittämisessä keskeistä. Myös ostoskeskusten taantuminen on koettu tärkeäksi ongelmaksi.

Suuren laman negatiivisia vaikutuksia lieventämään lähiöissä perustettiin Lähiöohjelma, joka käynnistyi Kuntaliitto ja Ara vetoisesti vuonna 1996. Tämä jälkeen ohjelmaa ohjasivat ministeriöt vuodesta 2000 alkaen.

Ilmiöpohjainen tarkastelu tuo julkisen sektorin suunnittelukoneiston rinnalle kaupunginosien asukkaiden omaehtoisen toiminnan ja organisoitumisen. Uusien toimintatapoja tuottavien henkilöiden määrä on pieni suhteessa asuinalueen väkilukuun, mutta toiminnan vaikutukset ovat merkittäviä varsinkin, jos toiminta on pitkäkestoista. Sirkku Wallin on nostanut esille kompleksisuuden asuinalueiden muutoksen tulkinnassa. Wallin tarkastelee kompleksisuutta sekä julkisen sektorin suunnittelujärjestelmissä ja alueen toimijoiden ”itseorganisoitumisessa”.
Karttapohjaiset paikkatietotarkastelut ovat lisänneet ymmärrystä asuinalueiden eriytymisen sosiaalisista vaikutuksista. Niiden kautta voidaan lähiöiden muutosta arvioida entistä tarkemmin pitkinä aikasarjoina.

Systeemiajattelu ja verkostotarkastelut ovat myös nousemassa tutkimustoiminnassa selittämään muutosta digitalisaation edistyessä. Facebook on muuttanut alueiden sisäisen vuorovaikutuksen luonnetta ja samalla näivettänyt perinteisiä kotisivuja.

1980-luvun habermassilaisesta ideaalin kommunikaation ajattelusta on siirrytty luhmannilaiseen systeemiteoreettiseen tulkintaan asuinalueen kehittämisessä. Kommunikaatio on edelleen keskiössä, mutta asuinalueen kokonaisuuden ymmärtäminen korostuu. Verkostoteorian kehittyminen on auttanut tulkitseman asuinalueiden muutoksen luonnetta entistä yksityiskohtaisemmin.

Puheenvuoroja pidettiin seuraavista aiheista:

Oheisena linkki työryhmän puheenvuorojen tiivistelmiin.

Saat Teams (tai Zoom) –linkin 26.5. tapaamiseen kun lähetät osallistumispyynnön osoitteeseen: ari.tolvanen[at]hel.fi

Mihin suuntaan kaupunkeja halutaan kehittää?

Kaupunkitutkimuksen päivät 4.-5.5.

Vuoden 2023 kaupunkitutkimuksen päivät pidetään Turussa 4.-5.5.2023. Tapahtuman teeman on tieto. Seminaarin työryhmähaku päättyi 20.1.2023. Esitelmähaku työryhmiin käynnistyy maaliskuussa 2022.

Linkki kaupunkitutkimuksen päiville

KaKe Tallinnassa 21.10.22

Kakelaiset vierailivat koronatauon jälkeen Tallinnassa. Asialistalla keskustelua syksyn teemoista. Tutustuimme myös samaan aikaan pidettyyn ravintolafestivaaliin ja sen runsaaseen tarjontaan.

Hiilineutraalit kaupunginosat

Maunulassa ja Lauttasaaressa tavoitteena on tehdä kaupunginosasta hiilineutraali. Asiasta keskustellaan Maunulan aluefoorumilla ma 6.2.2023 klo 18-20 Asukastalo Saunabaarilla (Metsäpurontie 25, 3. krs, Metsäpuronsali). Otso Valta puhuu rakennusten päästöjen esittämisestä kartalla. Juha Kulomäki kertoo, miten isännöitsijätoimiston tietokantaa voidaan hyödyntää päästöjen laskennassa.

Tilaisuudessa kuullaan Lauttasaaren päästöjen vähentämisen edistymisestä, jota esittelee Eero Ahonala.

Linkki taustamateriaaliin

Miniseminaari luovuudesta ja muutoksesta 14.12.22

KaKe ja Helsingin kaupungin kulttuurin edistämisen palvelu (kued) järjestivät 14.12.22 miniseminaarin luovuudesta Caisassa. Tilaisuudessa käytiin läpi luovuus- ja muutosajattelua muutamien viime vuosikymmenien ajalta. Samalla siemailtiin perinteisiä jouluglögejä pitkästä aikaa.

Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Eero Holstila lähestyi aihetta kaupunkitasolla nostaen esiin mm. kulttuuripääkaupunkivuoden 2000, design-pääkaupunkihankkeen sekä silloisia luovuuspohdintoihin kytkeytyneitä kansainvälisiä guruja. Holstila näki viime vuosikymmenen eräänlaisena suvantoaikana mutta valoa on alkanut kajastaa taas viime aikoina. Mahdollisuuksia jatkossa on erityisesti yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Ari Tolvanen analysoi kaupungin kulttuuritoimen käänteitä sekä niiden suhdetta kansallisiin ja kansainvälisiin vaikuttimiin. Viraston alkuperäinen kulttuuridemokraattinen perusajatus kääntyi lähes vastakohdakseen 1990-luvulla. Osallisuus korvautui korkeakulttuurisella taiteen edistämisellä. 2010 -luvulla alettiin taas nostaa osallisuutta uudelleen mm. Helsingin mallilla.
Hannu Kurki käsitteli kulttuurin roolia aluetyössä sekä verkostoja ja rakenteita aluetyön edellytyksinä. Teoria konkretisoitui Maunulan esimerkeillä. Hahmotus tukeutui tieteen traditiossa systeemiteoriaan, Niklas Luhmaniin, Robert Putnamiin ja Pierre Bourdieuhun.

Musiikillisen tuulahduksen tarjosi Kärtsy4Sale (kuva). Esitys toi kuultavaksi Maunula-levyn kappaleita ja nosti myös esiin Kärtsy Hatakan kansainvälisenä pelimusiikin tekijänä. Paikallista ja globaalia luovuutta samassa paketissa.

Alla linkit esitysten kalvoihin:
Eero Holstila
Ari Tolvanen
Hannu Kurki

KaKe ja Kaupunkitutkimuksen päivät 2023

Kaupunginosien kehittäjäverkosto eli KaKe osallistui vuoden 2023 Kaupunkitutkimuksen päiville 4.-5.5.2023 Turussa. Verkosto oli suunnittelemassa työryhmää ”Makro- ja mikrotasojen näkökulmat systeemiseen tiedonhallintaan kaupunkisuunnittelussa ja -kehittämisessä”. Lisäksi KaKe-verkostosta Ari Tolvanen piti työryhmässä ”Kulttuurinen ja sosiaalinen tieto inhimillisen kaupungin rakentajana (1/2)” esitelmän ”Paikalliskulttuuri tiedon ja merkitysten rakentajana” esimerkkeinä Entäs nyt Maunula? -teatteriprojektit 1–2. Hannu Kurki ja Eeron Ahonala pitivät työryhmässä ”Pelaamisen ja leikkimisen tieto kaupunkiympäristössä” esitelmän ”Kaupunginosien päästövähennyspeli ilmastonmuutoksen torjunnan välineenä”.

LISÄTIETOJA
Kaupunkitutkimuksen päivät Turussa 2023
Ari Tolvanen: Paikalliskulttuuri tiedon ja merkitysten rakentajana
Hannu Kurki ja Eero Ahonala: Kaupunginosien päästövähennyspeli ilmastonmuutoksen torjunnan välineenä”