Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä 9.11.

Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivät järjestetään 9.11.2016 Vantaan kaupungintalolla. Päivillä pohditaan, miten vaikeita ja arvolatautuneita yhteiskunnallisia keskusteluja voidaan käsitellä avoimesti ja osallistavasti? Miten erilaisista näkökulmista voidaan rakentaa yhteistä, kestävää tulevaisuutta? Tutkimuspäiville haetaan tutkimuksia, työpajoja, esimerkkikoulutuksia tai keskusteluja mielenkiintoisista tutkimuskysymyksistä järjestettävään deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivään. Ehdotukset on toimitettava järjestäjille 25.8. mennessä.

Myös Kake valmistelee oman ehdotuksensa päiville. Kaken ehdotuksessa käsitellään ongelmien tunnistamista ja ratkaisua sekä uusien ideioiden kehittelyä ja toteuttamista asuinalueilla. Aihetta lähestytään casien kautta. Käsittelyssä on ainakin neljä casea:

Helsingin demokratiapilottihaku syyskuussa 2012, jolloin haussa saatiin 39 ehdotusta, joista yhdeksän valittiin pilotiksi toteutettavaksi vuonna 2013.

Helsingin osallisuusmallin kysely kesä- heinäkuussa 2016, johon vastaajia näyttää olevan noin 160 kpl.

Helkan Kevein-hanke, jossa on ollut tavoitteena etsiä innovaatiopilotteja. Sen haussa tammi- helmikuussa 2016 saatiin kahden ehdotusta, joista kolme valittiin pilotiksi.

Helsingin kulttuurimallin pilottiahankkeen ja alueet: Kontula/Kansallisteatteri 2013-2015 sekä Jakomäki, Kaarela, Maunula ja Vuosaari 2013-2016.

Työryhmässä analysoidaan, mitkä tekijät asuinalueilla edistävät ideoiden syntyä ja toteutusta.

Kaken ehdotusta käsitellään 18.8. Terttu Nupposen luona Haagan palvelutalossa järjestettävässä KaKe-tapaamisessa.

LISÄTIETOJA
Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä 9.11.2016 Vantaalla

Demokratiapilottihaun analyysi Kakesssa 4.10.2012

Helsingin osallisuusmallihaku 6.6.-31.7.2016  

Helsingin mallin hankkeet 2016-2018

Katso myös KaKen työryhmän materiaali kaupunkitutkimuksen päivillä 2016