Demokratian kehitys ja demokratiakäsitykset

Metropolialueen kehittämismalleissa on noussut esiin ajatus lähidemokratian tarpeesta. Yhä suuremmiksi käyvissä yksiköissä päätöksenteko kun tahtoo irtaantua kauas alueista ja ihmisistä. Perinteinen edustuksellinen demokratia ei sekään aina tunnu vastaavan vaativiin kehittämishaasteisiin.

Mielipiteiden mittaamisen rinnalle tarvitaan uudenlaisia kansalaiskeskustelun muotoja, joissa mielipiteitä voidaan jalostaa jopa yhteisiksi ratkaisuehdotuksiksi. Juuri tämä keskusteluelementti ja sen rationaalisuus ovat keskeisiä piirteitä deliberatiivisessa demokratiassa. Sitä voidaankin nimittää keskusteludemokratiaksi.

Lauri Karvonen (2011) Demokratian kehitys ja demokratiakäsitykset kulkevat käsi kädessä, Turun kaupunki