Etelä-Haagan-Kivihaka

Etelä-Haagan-Kivihaan aluefoorumi aloitti kokoontumisensa vuonna 1999. Aluefoorumin päätavoitteena on asukkaiden ja alueella toimivien yhteisöjen vuorovaikutuksen aktivointi, alueen kehittämistarpeiden ja mahdollisten heikkouksien tunnistaminen, vuorovaikutteinen ideointi ja ratkaisujen yhdessä etsiminen sekä kehittämisehdotusten saattaminen suunnittelijoiden ja päättäjien tietoon.

Lue Etelä-Haagan aluefoorumin aloittamisen vaiheet kohdasta ”Aluefoorumin perustaminen”.     

Katso myös Kaarina Hughesin 18.11.2008 Pohjois-Haagassa pitämä esitys Etelä-Haagan aluefoorumista.