Etelä-Haagan foorumin alku

Aluefoorumimallin soveltamisesta alettiin keskustella Etelä-Haagassa vuoden 1998 lopussa. 1940-60-luvuilla rakennetut Etelä-Haagan ja Kivihaan alueet olivat jääneet väliinputoajan asemaan, kun kaupunki oli panostanut uusiin ja kasvaviin kaupunginosiin. ”Silloinhan näitä alueita ei ollut alettu kunnostaa vielä ollenkaan tää oli sellasta jättömaata, kaupungin laitaa. — Ja niin mä ajattelin, että voisinko ruveta tekemään jotakin sille asialle.” (yksi aktiiveista)

Hankkeen puuhamies ehdotti foorumin soveltamista asukasyhdistys Pro Haagan puheenjohtajalle marraskuussa 1998. Vuoden 1999 lopulla yhdistyksen keskusteluissa tuotiin esiin ehdotuksia aiheiksi, joita olisi tarvetta käsitellä julkisella foorumilla. Näitä olivat:

* nuorten olosuhteet Haagassa

* liikenneolot, esim. uuden joukkoliikennekadun Eliel Saarisen tien totetustavat

* vuoden 2000 kulttuuripääkaupunkiteemat

* väestönsuojat, Haagan torin elvyttäminen, yleisen ilmoitustaulun saaminen.

Ensimmäinen aluefoorumi järjestettiin syyskuussa 1999. Tässä tapaamisessa esiteltiin foorumin toimintaperiaatteet ja keskusteltiin Haagan ongelmista, tarpeista ja tulevaisuudessa käsiteltävistä aiheista.

Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen tehtiin yhteenveto palautteista. Hyödyllisyyspisteiden keskiarvo oli 4,3 (asteikolla 5 erittäin hyvä – 1 tarpeeton). Vuonna 2001 keskiarvo oli 4,2.

Järjestäjät keräsivät osallistujien yhteystiedot kussakin tapaamisessa. Näistä koottiin foorumin postituslista, jolla oli vuonna 2001 jo 188 henkilöä.