Helka ry järjestää yleiskaavaseminaarin to 19.9.2013 klo 17.30

Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry järjestää Helsingin uudesta valmisteilla olevasta yleiskaavasta keskustelu- ja työskentelyseminaarin torstaina 19.9.2013 klo 17.30 – 20.00 Helsingin Olympiastadionin monitoimitilassa (käynti Olympiastadionin tornin juurelta, perillä opastus tilaan). Seminaari liittyy valmisteilla olevaan yleiskaavaan ja siinä käsitellään Helsingin yleiskaavan visiota sekä kaupunginosien omia käsityksiä tulevaisuudesta.

Syyskuun seminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä kaupunginosien kehittämiseen ja yleiskaavaan liittyvistä mahdollisuuksista sekä koota tietoa kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginosien näkemyksistä yleiskaavan suhteen. Tavoitteena on lisäksi luoda puitteita kaupunginosien väliselle yhteistyölle ja ideoiden vaihdolle.

Seminaari on jatkoa Helkan 21.3.2013 yleiskaavaseminaarille.

Ilmoittaudu 18.9.2013 mennessä osoitteeseen pirjo.tulikukka[at]helka.net tai puhelimitse 041-5222071.

SEMINAARITILAISUUDEN OHJELMA

17.30 TILAISUUS ALKAA

17.30-17.40 Tilaisuuden avaus, yleiskaavassa tapahtuneen kertaus

17.40-18.05
Yleiskaava 2013 – 2016, Yleiskaava 2016:n vision ainekset
Yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani, kaupunkisuunnitteluvirasto

Keskustelua

18.20-18.35 Kysymyksiä yleiskaavasta
Simo Sankari, Helkan yleiskaavaryhmä

18.35-18.45 Keskustelua

18.45-18.50 OSALLISTUVA SUUNNITTELU ALKAA

Kaupunginosien osallistuvaa suunnittelua

18.50-19.00 TAUKO, VIRVOKKEITA

19.25 Keskustelua tuloksista ja tulkinnoista (alueiden yhteistyö, teemat)
Tavoitteet jatkolle -seuraavan joulukuun tilaisuuden sisällöt

19.50 ANALYYSIÄ TILANTEESTA
– seuraavan tilaisuuden joulukuun sisällöt

20.00 TILAISUUS PÄÄTTYY

Yleiskaavan aktiivisen kansalaisvaikuttamisen aika on varsin lyhyt, vuosina 2013 – 14. Uusi yleiskaava menee todennäköisesti valtuuston hyväksyttäväksi vuonna 2016. Yleiskaava laaditaan 10 -15 vuoden välein ja seuraava yleiskaava tehdään mahdollisesti vasta 2025 – 2030, joten tilanne on harvinainen mahdollisuus kaupunginosille.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka toivoo, että yhdistykset ja aktiiviset ihmiset kaupunginosissa toimisivat alueellaan ja

1) tiedottaisivat yleiskaavaan liittyvistä tilaisuuksista ja osallistuisivat niihin
2) tiedottaisivat yleiskaavasta oman alueensa medioissa (paikallislehdet, kotisivut, Facebook-sivustot ja sähköpostilistat)
3) kokoaisivat oman alueensa yleiskaavaryhmän kiinnostuneista henkilöistä. Ryhmä analysoisi kaupunginosan tilannetta ja kokoaisi materiaalia suunnitteluun.

Helka tiedottaa yleiskaavan etenemisestä www.kaupunginosat.net -sivustolla ja esittelee kiinnostavaa toimintaa kaupunginosissa muille hyödynnettäväksi.
Ne kaupunginosayhdistykset, jotka eivät vielä ole ehtineet, ilmoittakaa mieluusti Helkaan yleiskaavayhdyshenkilönne nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yhdyshenkilöt voi ilmoittaa yllä oleviin Pirjo Tulikukan yhteystietoihin)

LISÄTIETOJA
Helkan edellisen 21.3.2013 seminaarin materiaali ja valokuvat

Uuden yleiskaavan 2012-2013 valmistelun sivut     

Yleiskaavan visioaineistot