Helka ry järjestää yleiskaavaseminaarin to 23.1.2014 klo 17.00

Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry järjestää valmisteilla olevasta yleiskaavasta keskustelu- ja työskentelyseminaarin torstaina 23.1.2014 klo 17.00 – 20.00 opetusvirasto tiloissa. Siinä käsitellään tiistaina 3.12.2013 lautakunnan käsittelyssä olevan Helsingin yleiskaavan vision linjauksia ja ohjausvaikutuksia yleiskaavaluonnoksen suunnitteluun. Kaupunkisuunnitteluvirasto käynnistää lisäksi alkuvuodesta 2014 alueellisten yleiskaavatapaamisten sarjan. Parhaillaan on käynnissä kaupunginsuunnitteluviraston yleiskaavaan liittyvä karttakysely, jonka vastausaika päättyy 9.12.2013.

Tammikuun seminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä kaupunginosien kehittämiseen ja yleiskaavaan liittyvistä mahdollisuuksista ja kasvattaa tietoisuutta ja kykyä osallistua yleiskaavatasoisen tiedon tuottamiseen. Tavoitteena on lisäksi verkottaa kaupunginosatoimijoita sekä luoda puitteita kaupunginosien väliselle yhteistyölle ja ideoiden vaihdolle.

Seminaari on jatkoa Helkan 19.9.2013 yleiskaavaseminaarille.

LISÄTIETOJA
Helsingin yleiskaavan sivut   

Yleiskaava karttakysely, jonka vastausaika päättyy 9.12.2013   

Helkan 19.9.2013 yleiskaavaseminaarin materiaali   

Helkan 21.3.2013 yleiskaavaseminaarin materiaali