Helka ry järjestää yleiskaavaseminaarin to 21.3.2013 klo 17.30

pdf

Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry järjestää Helsingin uudesta valmisteilla olevasta yleiskaavasta keskustelu- ja työskentelyseminaarin torstaina 21.3.2013 klo 17.30 – 20.00 Helsingin Olympiastadionin monitoimitilassa (käynti Olympiastadionin tornin juurelta, perillä opastus tilaan). Tilaisuudessa esitellään yleiskaavan tavoitteita ja keskustellaan kaupunginosan kehittämisestä kiinnostuneiden mahdollisuuksista osallistua yleiskaavan valmisteluun. Tilaisuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä asukkaiden keskuudesta yleiskaavan valmistelusta sekä koota tietoa kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginosien tavoitteista yleiskaavan suhteen sekä luoda puitteet kaupunginosayhdistysten väliselle yhteistyölle. Katso seminaarin alustava ohjelma oheisesta linkistä.

Ilmoittaudu 19.3.2013 mennessä osoitteeseen pirjo.tulikukka[at]helka.net tai puhelimitse 041-5222071.

SEMINAARIN OHJELMA

17.30 TILAISUUS ALKAA- osallistujat merkitsevät omat kaupunginosansa seminaaritilassa oleville kartoille

Tilaisuuden avaus, osallistujat ja tilaisuuden /tavoitteet
Pirjo Tulikukka, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Yleiskaava 2013 – 2016, merkitys kaupunkisuunnittelussa – yleiskaavan lähtökohdat, tavoitteet ja prosessi
Yleiskaavasuunnittelija Crista Toivonen, kaupunkisuunnitteluvirasto

Yleiskaavaan osallistuminen, merkitys kaupunginosille -yleiskaavan lähtökohtien avaamista
Simo Sankari, Helkan yleiskaavaryhmäKeskustelua osallistumisen tavoitteista

18.30 TAUKO, VIRVOKKEITA

18.45 OSALLISTUVA SUUNNITTELU ALKAA,
– työtavan kuvaus (Helkan yleiskaavaryhmän edustaja)
– osallistuvan työskentelyn vaiheet, menetelmät, ryhmien yhteistyö

Kaupunginosien osallistuvaa suunnittelua
– ennakkotehtävä 1, toteutetaan erillisillä ”lapuilla” kaupunginosittain seinälle
– lappujen jäsentelyä teemoittain
– Kaupunginosayhdistysten edustajat ja Helkan yleiskaavaryhmäKeskustelua tuloksista ja tulkinnoista

Kaupunginosien osallistuvaa suunnittelua
– ennakkotehtävä 2, erillisillä ”täplillä” kartalle
– Kaupunginosayhdistysten edustajat ja Helkan yleiskaavaryhmä
Keskustelua tuloksista ja tulkinnoista

Tilaisuuden työskentelyn tuloksien arviointi
– Helkan yleiskaavaryhmäKeskustelua tuloksista ja jatkoista

Tavoitteet jatkolle
-seuraavan tilaisuuden sisällöt
– Helkan yleiskaavaryhmän edustaja

20.00 TILAISUUS PÄÄTTYY

Yleiskaavan asukasvuorovaikutus käynnistyi joulukuussa 2012. Yleiskaava ohjaa Helsingin kaupungin tarkemman asteista kaavoitusta ja muuta kaupungin kehittämistä.

Aktiivisen kansalaisvaikuttamisen aika on varsin lyhyt, vuosina 2013 – 14. Uusi yleiskaava menee todennäköisesti valtuuston hyväksyttäväksi vuonna 2016. Yleiskaava laaditaan 10 -15 vuoden välein ja seuraava yleiskaava tehdään mahdollisesti vasta 2025 – 2030, joten tilanne on harvinainen mahdollisuus kaupunginosille.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka toivoo, että yhdistykset ja aktiiviset ihmiset kaupunginosissa toimisivat alueellaan ja

1) tiedottaisivat yleiskaavaan liittyvistä tilaisuuksista ja osallistuisivat niihin
2) tiedottaisivat yleiskaavasta oman alueensa medioissa (paikallislehdet, kotisivut, Facebook-sivustot ja sähköpostilistat)
3) kokoaisivat oman alueensa yleiskaavaryhmän kiinnostuneista henkilöistä. Ryhmä analysoisi kaupunginosan tilannetta ja kokoaisi materiaalia suunnitteluun.
4) määrittäisivät ja kokoaisivat asuinalueensa kehittämisen tavoitteet ja kohteet keskustelu- ja työskentelytilaisuutta varten.

Helka tiedottaa yleiskaavan etenemisestä www.kaupunginosat.net -sivustolla ja esittelee kiinnostavaa toimintaa kaupunginosissa muille hyödynnettäväksi.

Ne kaupunginosayhdistykset, jotka eivät vielä ole ehtineet, ilmoittakaa mieluusti Helkaan yleiskaavayhdyshenkilönne nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yhdyshenkilöt voi ilmoittaa yllä oleviin Pirjo Tulikukan yhteystietoihin).

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää vielä kevään mittaan seuraavat yleiskaavatilaisuudet Laiturilla (Narinkka 2):

– 25.2. klo 18-20 Virkistys, vapaa-aika ja kaupunkikulttuuri
– 4.3. klo 18-20 Elinkeinot ja kilpailukyky
– 18.3. klo 18-20 Energia ja ilmastonmuutos
– 22.4. klo 18-20 Kauppa ja palvelut

Asiaa voi kommentoida Ruohonkärkien Facebook-sivuilla

LISÄTIETOJA

www.yleiskaava.fi