Helkan 19.9.2013 yleiskaavaseminaarin materiaali

pdf

Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry järjesti Olympiastadionilla torstaina 19.9.2013 yleiskaavaseminaarin kaupunginosayhdistyksille. Seminaarin tavoitteena oli lisätä ymmärrystä yleiskaavan visiosta, joka menee lautakunnan käsittelyyn lokakuussa 2013. Lisäksi tavoitteena oli verkottaa kaupunginosia tarkoituksena mahdollistaa paikallisten kaupunginosien yhteisten yleiskaavatilaisuuksien järjestäminen. Kaupunkisuunnitteluviraston Alpo Tani esitteli yleiskaavan suunnittelua ja sen visiomateriaalia. Helkan yleiskaavaryhmän vetäjä Simo Sankari esitti puheenvuoron yleiskaavasta kaupunginosien näkökulmasta.

Seminaarin osallistujat ryhmittyivät Olympiastadionin monitoimitilassa alueellisesti ja kävivät keskustelua asuinalueita yhdistävistä teemoista samalla tutustuen toisiinsa. Tavoitteena on, että jatkossa kaupunginosat organisoivat paikallisesti yhteisiä yleiskaavatilaisuuksia, joissa keskustellaan konkreettisista asioista. Kaupunginosia suuremmat alueet (ns. mesotaso) tarjoisivat mahdollisuuden käydä dialogia asukkaiden ja yleiskaavasuunnittelijoiden kesken.

Yleiskaavaluonnos esitellään vuonna 2014 ja kaavaehdotus valmistunee 2015. Valtuusto käsittelee yleiskaavaa 2016.

Järjestetty seminaari oli toinen Helkan järjestämä yleiskaavaseminaari. Ensimmäinen järjestettiin 21.3.2013.

Helkan yleiskaavaseminaareja järjestää Helkan YK-ryhmä, joka koostuu eri kaupunginosien vapaaehtoistoimijoista.

Helkan YK-ryhmä on valmistautunut järjestämään kolmannen seminaarin 12.12.2013, kun kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt yleiskaavan visiota.

Kommentoi seminaaria Ruohonkärkien Facebook-seinällä!!

SEMINAARIN MATERIAALI

Alpo Tanin esitys valokuvattuna2.58 MB   

pdfSimo Sankarin esitys ja kuvat osallistujien työskentelystä2.66 MB  

pdfSimo Sankarin esityskalvot1.55 MB
  

pdfSeminaarin aloituskalvot (jota esitettiin ryhmätöiden aikana)1.09 MB       
pdfSeminaarin ryhmätöissä syntynyt materiaali27.08 KB   

pdfSeminaarin osallistujapalaute92.51 KB   

Seminaarin kutsu ja ohjelma 

Helkan 21.3.2013 yleiskaavaseminaarin materiaali  

LISÄTIETOJA

Helsingin yleiskaava 2016