Helkan seminaari käynnisti yhteisen oppimisprosessin

pdf

Helsingin kaupunginosat Helka ry järjesti torstaina 21.3.2013 Stadionilla yleiskaavaseminaarin kaupunginosille. Paikalla oli väkeä noin 20 kaupunginosayhdistyksestä. Helkan seminaari käynnisti kaupunginosien oman ”yleiskaavajärkeilyn” ks. tilaisuuden valokuvat. Ryhmätöiden tulokset luokiteltiin teemoittain ja alueittain. Tilaisuuden lopussa sovittiin, että kaupunginosat järjestävät loppukeväästä omia paikallisia yleiskaavatilaisuuksia naapurikaupunginosien kanssa. Syyskuussa kokoonnutaan seuraavan kerran kaupunginosien yhteiseen yleiskaavatilaisuuteen. 

Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka avasi tilaisuuden ja totesi: ”Yleiskaavan laadinnassa on erotettavissa toisaalta prosessi ja yleiskaavan sisällöt. Prosessissa on Helkan näkökulmasta kiinnostavaa, miten Helsingin eri alueiden asukkaiden näkemys ja paikallinen tietämys saadaan mukaan uuteen yleiskaavaan. Seminaari-illan tarkoituksena on myös verkottua naapurikaupunginosien kanssa ja tarkastella löydetäänkö teemoja, joita voitaisiin lähteä yhdessä kehittelemään.”

Yleiskaavasuunnittelija Crista Toivola esitteli uuden yleiskaavan tavoitteita, keskeisiä ideoita ja aikataulua.  Kaupunkisuunnitteluvirastosta paikalla oli myös vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila.

Helkan yleiskaavaryhmän vetäjä Simo Sankari esitti näkökulmia yleiskaavajärkeilylle. Esityksensä lopussa Sankari kiteytti yleiskaavan haasteiksi: Miten saada makro- ja mikrotason toimijat ja järkeily kohtaamaan? Millainen kommunikaatiojärjestelmä ja toimijoiden verkostorakenne tuottaa luovimman prosessin ja parhaimman yleiskaavan?

Seminaarissa teetettiin osallistujilla ryhmätyö, jossa kaupunginosien aktiiveja oli pyydetty määrittämään oman alueensa keskeiset kehittämistavoitteet tai ratkaistavat ongelmat. Ks. seminaarissa tuotettu materiaali teemoittain ja alueittain.

Seminaarin loppukeskustelussa sovittiin: 

1) että kaupunginosat järjestävät loppukeväästä omia useamman kaupunginosan seminaareja.

2) Seuraavan kerran kaupunginosat kokoontuvat yhteiseen seminaariin alkusyksystä.

3) Helkan yleiskaavaryhmä antaa ohjeita ja neuvoja kaupunginosayhdistyksille niiden omaan yleiskaavatyöhön.

valokuvat_2013_03_21 yhteensopivuustila.pdf2.17 MB  

pdfRyhmätyön tulokset lajiteltuna alueittain.pdf7.39 KB  

pdfRyhmätyn tulokset lajiteltu teemoittain.pdf7.3 KB  

pdfSeminaarin palaute.pdf11.46 KB

Asiaa voi kommentoida Ruohonkärkien Facebook-sivuilla

LISÄTIETOJA
Yleiskaavaan liittyvä aineisto