Vaattovaara: Helsingin seutu uhkaa revetä liitoksistaan

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara kirjoittaa 19.7.2012 Helsingin Sanomien artikkelisarjassa Rikki revitty kaupunki 1/5, että metropolin kasvaessa tarpeeksi sille alkaa kehittyä monia keskuksia.

”… [seudun] väestömäärän alueellinen painopiste on muuttunut. Vaikka Helsingin seudun kasvua on pitkään pyritty suuntaamaan kohti seudun keskusalueita, kasvu on siirtynyt yhä voimakkaammin kohti metropolialueen reunoja. Helsingin osuus seudun väestöstä on pienentynyt vuodesta 1950 jyrkästi, 73 prosentista 43 prosenttiin, ja samanlainen kehitys tulee jatkumaan. Uusimpienkin suunnitelmien mukaan Helsinki pystyy vastaamaan tulevaan väestönkasvupaineeseen vain pieneltä osin.

Samalla huono-osaisuus on seudun sisällä keskittynyt yhä enemmän keskuskunnan Helsingin sisälle. On vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että viime vuosina keskimäärin tasaisesti kehittyneen seudun sisällä on yksittäisiä väestöryhmiä, kuten köyhät lapsiperheet, ja erityisiä asuinalueita, joiden kehitys on viime vuosikymmenten aikana ollut epäsuotuisaa.

Tämän kaksijakoisen kehityksen vuoksi Helsingin seutu onkin alkanut muistuttaa alueelliselta rakenteeltaan hyvin paljon muita eurooppalaisia metropoleja.

Euroopan kaupunkien kehitystä koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että kaupunkiseudun kasvaessa yksikeskuksinen metropoli alkaa muuntua monikeskuksiseksi noin puolentoista miljoonan asukkaan kokoisena. Tämä voi tuottaa murroksen kaupunkien hallintorakenteeseen ja -tapaan: perinteinen ajatus yksikeskuksisesta ja hierarkkisesta kaupunkirakenteesta tulee haastetuksi.”

Vaattovaara esittää pääkaupunkiseudulle yhteistä visiota:”

”Meillä pitäisi olla käsillä innostava, kaikkia mukaansa houkutteleva sekä matkan varrella tarkentuva ja täydentyvä visio siitä, mihin kaupunkiseutumme kehitys on menossa. Sen sijaan ilmassa on epäluottamusta ja epätietoisuutta ja siksi myös haluttomuutta koskea vaikeisiin mutta seutumme tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin.”

LISÄTIETOJA
Mari Vaattovaara (HS A2 19.7.2012) Helsingin seutu uhkaa revetä liitoksistaan