Helsinki hakee kansalaisvaikuttamisen pilottikohteita

ikoni 2_demokratiapilotti

Helsingin kaupunki järjestää avoimen haun kokeiluun, jossa etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Hakuaika alkaa 3.9.2012 ja ilmoittautumiset tulee jättää 30.9.2012 (kello 16:00) mennessä. Ehdolle lähetetyt hankekuvaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan verkkosivuilla toimittamisen jälkeen osoitteessa demokratia.hel.fi/demokratiapilotti.

Kokeiluun valitaan enintään yhdeksän pilottihanketta, joista kuusi on alueellisia. Lisäksi piloteiksi valitaan enintään kolme ehdotusta, joissa kansalaisosallistumista kehitetään jonkin teeman puitteissa. Teemakohteista yksi on Helsingin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä.

Kokeilut toteutetaan 1.1.2013–31.12.2013. Helsingin kaupunki tukee valittujen pilottikohteiden toteuttamista.

Alueellisen osallistumisen kokeilu on jatkoa kaupungin strategiaohjelman kansanvaltahankkeelle sekä kaupunginhallituksen asettaman demokratiaryhmän loppuraportin esityksille. (Kaupunginhallitus 25.6.2012)

Kokeiluun ilmoittautuvien tulee esittää alustava suunnitelma, joka sisältää lyhyen kuvauksen ehdotetusta pilotista sekä toteuttajasta tai toteuttajista. Ehdotuksen tekijä voi olla helsinkiläinen yksityishenkilö, asukasyhdistys tai jokin muu helsinkiläisiä edustava taho. Pilotin tulee koskea kaupungin maantieteellistä aluetta, esimerkiksi kaupunginosaa tai sitä pienempää aluetta taikka kaupunginosien yhteistä aluetta, tai temaattista kokonaisuutta.

Kiinnostuksensa ilmoittaneiden edustajat kutsutaan hakuajan päätyttyä kaupungintalolle informaatio- ja keskustelutilaisuuteen. Hakumenettelyn aikana täsmentyneet alueellisen osallistumisen pilottiehdotukset viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 30.11.2012 mennessä.

Hakemukset pyydetään lähettämään joko sähköisesti hakulomakkeella tai toimittamalla täytetty hakulomake kirjekuoressa merkinnällä ”Demokratiapilotti” kaupungintalon Virka Infon neuvontapisteeseen (käyntiosoite Sofiankatu 1 tai Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki, postiosoite Helsingin kaupunki / Virka Info, PL 1, 00099 Helsingin kaupunki) sunnuntaihin 30.9.2012 klo 16.00 mennessä. Ehdolle lähetetyt hankekuvaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan verkkosivuilla toimittamisen jälkeen osoitteessa demokratia.hel.fi/demokratiapilotti.

Lisätietoja antaa myös kaupunginsihteeri Anja Vallittu:
etunimi.sukunimi@hel.fi, (09) 310 36046

Helsingin kaupungin Demokratiaryhmä: demokratia.hel.fi

Kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus 25.6.2012    
Asian liite 1    
Asian liite 2    

Kaupunginhallitus 9.1.2012     
Asian liite 1 (Demokratia-ryhmän loppuraportti)    

Voit kommentoida demokratiaideakilpailua Facebookissa!!

KUVA ALLA: Kaupungintalolla valmistaudutaan demokratiapilotti-ideoiden käsittelyyn

ikoni demokratiapilotti