”Helsinki kaappasi asukkailta vuorovaikutuksen”

pdf

Yhdyskuntasuunnittelun seura järjesti 17.3.2014 seuran vuosikokouksen yhteydessä keskustelutilaisuuden teemalla ”Kenen kaava, kenen Helsinki?”. Tilaisuudessa esiintyivät Aalto-yliopiston johtava tutkija Aija Staffans, Lisää kaupunkia Helsinkiin liikkeestä Mikko Särelä ja Antti Auvinen, kaupunkisuunnitteluviraston tiedottaja Marja Lintula ja Helkan yleiskaavaryhmän vetäjä Simo Sankari. Tilaisuuden näkökulmat nousivat poleemiseen keskusteluun, kun tilaisuuden vetäjä Anne Jarva tulkitsi Simo Sankarin esitystä lauseella ”kaappasiko Helsinki asukkailta vuorovaikutuksen?”. Jarvan kysymys muuttui toteamukseksi tilaisuuden antia eritelleessä Pentti Murolen blogissa.

Aija Staffans käsitteli vuorovaikutukseen liittyviä teorioita kuten John Friedmannia (vuorovaikutus suunnittelussa), Michael Polanyita (hiljainen tieto), Ikijiro Nonakaa (vuorovaikutus ja innovaatioiden synty) ja Robert D. Putnamia (sosiaalinen pääoma). Staffans käsitteli esityksessään suunnittelun monimutkaisuutta (kompleksisuutta), joka liittyy osapuolten, tapahtumien ja tiedon määrään sekä asioiden/tapahtumien tulkintaan ja osapuolten oppimiseen prosessissa.

Mikko Särelä esitteli Lisää kaupunkia Helsinkiin -liikkeen toimintaa ja toiminnan periaatteita. Särelä on on Osmo Soinivaaran varaedustaja kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Antti Auvinen esitteli Lisää kaupunkia Helsinkiin -liikkeen suunnittelutapahtumia ja suunnitelmia muun muassa Hakaniementorille ja Pikku Huopalahteen.

Kaupunkisuunnitteluviraston tiedottaja Marja Lintula puhui valmisteilla olevan yleiskaavan vuorovaikutuskeinoista, joita ovat yleskaavasivusto ja sen keskustelupalsta, marras- joulukuussa 2013 tehty kysely sekä näyttelytila Laiturilla järjestettyt tilaisuudet.

Tilaisuuden viimeinen puhuja oli Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n yleiskaavaryhmän vetäjä Simo Sankari, joka tarkasteli yleiskaavaprosessia oppimisen, ideoiden syntyminen ja siirtymisen sekä asukkaiden organisoitumisen näkökulmista. Sankarin esitys käsitteli yleiskaavaprosessin metatasoa: 1) Miten saada makro- ja mikrotason toimijat ja järkeily kohtaamaan? 2) Millainen kommunikaatiojärjestelmä ja toimijoiden verkostorakenne tuottaa luovimman prosessin ja parhaimman yleiskaavan? Esityksensä lopussa Sankari kysyi, mitä voimme oppia valmisteilla olevan yleiskaavan prosessista seuraavaan yleiskaavan tekoon.

Sankarin esityksen jälkeen käynnistyi vilkas keskustelu, kun puheenjohtaja Anne Jarva kysyi Sankarin esityksen jälkeen, kaappasiko Helsinki asukkailta vuorovaikutuksen. Keskustelu sai lisää vauhtia seuraavalla viikolla, kun yhdyskuntasuunnittelun grand old man Pentti Murole otsikoi bloginsa toteamuksella ”Helsinki kaappasi asukkailta vuorovaikutuksen”.

Käy tykkäämässä aihetta Ruohonkärkien facebook-seinällä!  

TILAISUUDEN ESITYKSET KUVATTUNA

Aija Staffansin esitys1.59 MB   

pdfMikko Särelän ja Antti Auvisen esitys1.77 MB  

pdfMarja Lintulan esitys802.72 KB

pdfSimo Sankarin esitys709.84 KB

LISÄTIETOJA

Pentti Muroleen blogi aiheesta

Aija Staffans, väitöskirja (2004): Vaikuttavat asukkaat – Vuorovaikutus ja paikallinen tieto

Lisää kaupunkia Helsinkiin (facebook)  

Helsingin yleiskaavan sivusto  

pdfSimo Sankarin esityskalvot860.13 KB 

Yhdyskuntasuunnittelun seura ry  

SUUNNITTELUN VUOROVAIKUTUKSEN TAUSTATEORIOIDEN KEHITTÄJÄT

John Friedmann 

Michael Polanyi   

Ikijiro Nonaka ja knowledge management  

Robert D. Putnam