Ilmoittaudu kaupunkitutkimuksen päiville 27.-28.4.2017!!!

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 27.-28.4.2017 Tieteiden talolla Helsingissä, teemalla ’Kaupunkien aika’. Kaupungit ovat kerrostumia – niissä vaikuttavat ja ovat näkyvillä yhtä aikaa mennyt, nykyinen ja tuleva.  Millaisia ovat olleet, ovat ja tulevat olemaan kaupunkeihin vaikuttavat voimat ja nämä kaupunkeja muokkaavat ilmiöt? Ruohonkärjillä on seminaarissa oma työryhmä ”Kaupunginosien aika – Mosaiikkimaisen muutoksen ymmärtäminen”. Tule keskustelemaan kaupunginosien muutoksesta!

Katso kaupunkitutkimuspäivien ohjelma

Ilmoittaudu seminaariin!!

Osallistumismaksut:

30 euroa järjestävien seurojen jäsenet
45 euroa ei-jäsenet
10 euroa perustutkinto-opiskelijat
+ 5 euroa torstain 27.4. iltavastaanotto

Työryhmäkuvaukset ja yhteystiedot:

1) Kaupunkia muuttavat lapset ja nuoret, kaupungissa muuttuva lapsuus ja nuoruus / Kirsi Saarikangas, Johanna Lilius ja Veera Moll

2) Uusi aika, uudet taidot? Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun koulutus murroksessa / Markku Norvasuo ja Hanna Mattila

3) Paikkojen erityisyys kaupunkiympäristön kehittämisessä / Tuija-Liisa Soininen ja Ari Jokinen

4) Suurista kertomuksista paikallisiin tekoihin – kaupunkien brändit, kulttuuriympäristöt ja identiteetit / Salla Jokela ja Hannu Linkola

5) Lisää kaupunkia? Kaupunkien täyttöalueet / Matti O. Hannikainen ja Jarmo Saarikivi

6) Kaupunginosien aika – Mosaiikkimaisen muutoksen ymmärtäminen / Eino Rantala

7) Muuttuu – ei muutu – muuttuu sittenkin! Urbanisaation monitasoisuus / Helena Leino, Vesa Kanninen ja Kaisa Schmidt-Thomé.

8) Oikeus ja eriarvoisuus kaupungissa / Mika Hyötyläinen ja Janne Viitamies

9) Tulevaisuuden kaupungit – kriisi vai kukoistus? / Panu Lehtovuori, Aleksi Neuvonen

10) Estetiikka kaupungissa, nyt ja tulevaisuudessa / Arto Haapala ja Raine Mäntysalo

11) Kaupungin kokemukselliset kerrostumat kaupunkilaisuuden rakentumisessa / Mervi Ilmonen ja Laura Berger

12) Virtuaalikaupunki – kehittämisen ja kokemisen näkökulmia / Osmo Kuusi ja Marja-Liisa Viherä