Järjestäminen

Kenelle aluefoorumit ovat

Aluefoorumitilaisuudet on tarkoitettu kaikille alueen kehittämisestä kiinnostuneille, kuten aktiivisille asukkaille, taloyhtiöille, yhdistyksille, yrittäjille sekä virkamiehille. Näiden avoimien tilaisuuksien lisäksi aluefoorumin osapuolet järjestävät teemaseminaareja sekä viranomaisten, asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden yhteissuunnittelupalavereita.


Käytännön järjestelyt

Aluefoorumit kokoontuvat 4 – 6 kertaa vuodessa, arki-iltaisin. Ne ovat avoimia tilaisuuksia, joista ilmoitetaan paikallislehdissä, alueen kotisivuilla ja ilmoitustauluilla. Järjestäjinä ovat asukasyhdistykset, jotka pyrkivät laajentamaan kosketuspintaansa sekä muihin asukkaisiin että alueen muihin toimijoihin. Osallistujat ovat alueen kehittämiseen vaikuttavia tahoja: asukkaita, taloyhtiöitä, suunnittelijoita, viranomaisia, yrittäjiä. Osallistuminen on kaikille avointa, ja tilaisuuksista tiedotetaan paikallislehdissä.

 

 

Kokoontumispaikkana on jokin alueen yhteistila kuten koulun ruokala, monitoimitalo tai työväenopisto. Tilaisuuden voi järjestää perinteiseen kokousasetelmaan, jossa alustaja on edessä ja puheenjohtaja pöydän ääressä kasvokkain yleisöön.

 
Osallistujat voi myös järjestää kehään, jossa keskimmäisessä pöydässä on mukaan kutsuttuja ”panelisteja” ja mahdollisimman monet ovat kasvokkain keskenään. Jälkimmäinen tapa on todettu Meri-Rastilassa hyväksi. Se vaikuttaa suosivan keskustelevaa ilmapiiriä.