Kirja: Neloskierrettä kaupunginosiin

neloskierre_nimi.jpg
neloskierre_nimi.jpg

Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKea alettiin rakentaa vuosina 2002-2004 osana seudun yhteistä kaupunkiohjelmaa. Verkoston tavoitteena oli etsiä ja tehdä tunnetuksi paikallisia innovaatioita sekä tutustuttaa toimijoita toisiinsa yli sektorirajojen.

Kirjan ensimmäisessä osassa käydään läpi kehittämisverkoston muotoutumisen eri vaiheita ja arvioidaan laajemminkin verkostojen soveltuvuutta seudullisessa yhteistyössä. Samalla kun monitoimijaisuus tuo lisää voimavaroja se myös vaatii uudenlaista kumppanuuksien hallintaa projekteissa. Monenkirjavat intressit on saatava nousemaan esiin ja ”käännetyksi” sitten yhteisiksi tavoitteiksi.

Kirjan nimessä ”neloskierre” viittaa laajaan kumppanuuteen. ”Kolmoiskierteen” eli hallinnon, elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten yhteistyö vaatii rinnalleen asukkaiden entistä voimallisempaa mukaan tuloa alueiden kehittämiseen. Vuorovaikutuksen syventäminen on myös jatkuvan oppimisen paikka toimijoille. Erilaisista toimintakulttuureista johtuen yhteistyö ei aina ole helppoa.

Kirjan toisessa osassa saavat puheenvuoron tutkijat ja kehittäjät, jotka nostavat esiin kaupunginosien elinvoiman kasvattamiseen liittyviä keskeisiä teemoja ja edellytyksiä. Aiheet sivuavat muun muassa kollektiivista älykkyyttä, lähitaloutta, turvallisuutta, paikallisviestintää ja mobilisoitumista sekä paikkojen olemusta.

Kommentoi kirjaa Facebookissa!!

neloskierretta kaupunginosiin.pdf Kirja 2005: Neloskierretta kaupunginosiin (2.39 MB) 

kansi neloskierretta kaupunginosiin.pdf Kansi: Neloskierrettä kaupunginosiin.pdf (386.95 KB)

neloskierretta_kansi.jpg

kake_tiedote_2.pdf KaKe tiedote 2, joulukuu 2003 (570.95 KB)