KaKe-tapaaminen to 4.10.2012: Millaisia demokratiaideoita saatiin?

Seuraava KaKe-tapahtuma pidetään torstaina 4.10.2012 klo 16.30-18.30 Malmitalolla (Ala-Malmin tori 1). Tilaisuudessa keskustellaan kehkeytyvästä suunnittelusta ja arvioidaan Helsingin demokratiapilottikilpailun tuloksia. Ideakilpailu päättyi sunnuntaina 30.9.2012. Kokous pidetään Malmitalon toisessa kerroksessa. Kysy infosta opastusta.

Kehkeytyvää suunnittelua tarkastellaan kognitiivisestä näkökulmasta eli yksilön oppimisen ja tilanteiden tai tapahtumien tulkintakehikon kautta.

Tilaisuudessa kuullaan kolme lyhyttä 10-15 minuutin alustusta ja käydään keskustelua demokratiapilottien tuloksista yhteenvetoanalyysin pohjalta.

Helsingin demokratiapilottien ideakilpailu   

LISÄTIETOJA

Laasanen, Yrjö (2005) ”KaKe -hankkeen arviointia” Teoksessa: Kanninen, Vesa (toim.) Neloskierrettä kaupunginosiin, sivut 34-53. Kulttuuriasiainkeskus, Helsingin kaupunki
Kirja löytyy myös netistä

Kognitiivinen informaation prosessointi  

Kai Hakkarainen (2005) Kollektiivinen älykkyys psykologinen näkökulma (ja älykäs kaupunginosa)

Voit kommentoida tapahtumaa Facebookissa!!