Kakella työryhmä kaupunkitutkimuksen päivillä to 3.5. klo 13-17

Kakella eli kaupunginosien kehittäjäverkostolla on oma työryhmä ”Vaihtoehtoiset elämät – Kaupunginosat toiminnan alustoina” kaupunkitutkimuksen päivillä to 3.5.2018 klo 13-17 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6). Kaupunkitutkimuksen päivien 3.-4.5. aiheena on ”vaihtoehtojen kaupunki”. Päivillä pohditaan eri maailmoja kaupungin sisällä, valtaa, sekä kaupunkiutopioita.

Kaken työryhmässä käsitellään kaupunginosia asukkaiden ja yritysten toiminnan alustoina. Helsingin kaupunkistrategian visiona on, että Helsinkiä kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Strategiassa todetaan myös, että kaupunkien asukkaiden todellisuuden eriytyminen on maailmalla yksi suurimmista kaupunkien haasteista ja että kaupunginosien eriytyminen tulotason ja hyvinvoinnin osalta otetaan Helsingissä vakavasti.

Vaikuttaako asuinpaikan valinta myös elämän kulkuun samalla tavalla kuin puolison tai opiskelupaikan valinta? Työryhmässä keskustellaan asuinpaikan vaikutuksesta toiminnan ja toimijuuden mahdollisuuksiin. Poikkeavatko asuinalueet paitsi mahdollisuuksien mukaan myös alueilla vallitsevien arvojen ja ihanteiden osalta? Mikä on alueen omien medioiden vaikutus mahdollisuuksien ja arvostusten muotoutumisessa. Mitkä asiat asuinalueilla toimivat toiminnan alustoina ja edistävät paikallisen toimijuuden kehittymistä? Mitä tulee Helsingin lähiöprojektin (1996-2017) tilalle?

Helsingin osallisuusajattelu on perustunut vuorovaikutussuhteeseen kaupunki – asukas/yksilö (subjekti – objekti). Kulttuuritoimen ns. Helsingin malli nostaa perinteisen osallisuusmallin rinnalle kolmikantamallin kaupunki – kulttuuriorganisaatio – asukas/asukasorganisaatio. Helsingin uuden kulttuurimallin varsinaisena tavoitteena on ollut kaventaa alueellisia eroja kulttuuritilaisuuksiin osallistumisessa suuntaamalla avustusrahoja ja lisäämällä alueellista kulttuuritarjontaa niillä alueilla, joissa mittausten mukaan se on vähäisintä. Kolmikanta muuttaa subjekti-objekti -vuorovaikutussuhteen sosiaaliseksi vaihdannaksi, jonka on havaittu olevan tasavertaisempaa ja myös ”sitkeämpää” verrattuna perinteiseen toimintatapaan.

Työryhmän esiintyjät:

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00

1. Hannu Kurki: Helsinki oppimisympäristönä ja kaupunginosat oppimisen alustoina

2. Larri Helminen: Vetoa ja Voimaa Mellunkylään –malli

3. Olli Berg ja Petteri Niskanen: Humans of Myyr York – katukuvauksen keinoin toteutettu läpileikkaus elämään 70-luvun lähiössä

TYÖRYHMÄSESSIO II / SESSION II: Torstai / Thursday 15:30-17:00

4. Henna Luoma-Halkola: Iäkkäiden asukkaiden arkipäivän liikkuminen lähiössä

5. Pauli Saloranta: Risteävien kertomusten kaupunginosat

6. Erik Stenroos (Kommenttipuheenvuoro 10 min: Stadin erilaiset kasvot)

LISÄTIETOJA
Kaupunkitutkimuksen päivät 3.-4.5.2018  

Työryhmäkuvaukset  

Työryhmä ”Vaihtoehtoiset elämät – Kaupunginosat toiminnan alustoina” 

Ilmoittautuminen päiville