KaKelta työryhmäehdotus vuoden 2019 kaupunkitutkimuksen päiville

Kaupunginosien kehittäjäverkosto eli KaKe kokoontuu torstaina 17.1.2019 klo 17-19 Rikhardinkadun kirjastossa neuvotteluhuoneessa Aurora. Tapaamisessa muotoillaan työryhmäehdotusta Kaupunkitutkimuksen päiville 25.-26.4.2019. KaKen työryhmän teema koskee kaupunginosia ja siinä on mahdollista esitellä ja arvioida kaupunginosien kehittämiseen liittyviä osallisuuden ja vuorovaikuksen malleja. Työryhmähaku päättyy la 19.1.2019.

Ohessa muistutukseksi viime KaKen glögitapaamisen 13.12.2018 keskustelujen aiheita:

a. Helsingin osallistuvan budjetoinnin ideahaku päättyi 9.12.2018. Ehdotuksia tuli 1259 ja niistä suurpiireihin 1016. Missä suurpiireissä tuli enemmän ehdotuksia kuin mitä väestöpohja ennusti ja missä taas vähemmän? Millaisia olivat ehdotukset?

b. Helsingin alueellisen kulttuurityön mallin hankkeiden 2016-2018 arviointi. Mitä kauden aikana opittiin alueellisista kulttuurihankkeista ja Helsingin mallista?

c. Verkostokaupunki-idea reaalisoituu kaupunkibulevardien myötä.

Nähdään taas Rikhardinkadun kirjastossa!

Tilaisuus on avoin, kutsu kaverisikin!

LISÄTIETOJA
Rikhardinkadun kirjasto  

Kaupunkitutkimuksen päivien työryhmähaku 

KaKen glögitapaaminen 13.12.2018