KaKen 11.12. glögitilaisuuden yhteenveto

KaKe kokoontui 11.12.2019 Bryggerissä arvioimaan kulunutta vuotta ja ideoimaan seuraavan vuoden teemoja. Lisäksi käytiin keskustelua Osbu-äänestyksen tuloksista ja havainnoista. Ennen varsinaista tilaisuutta tutustuimme Kaupunginmuseon näyttelyyn Pullopostia Kurvista.

Vuoden 2019 kiinnostavia ja mieleen jääneitä asioita olivat: 
– Kaakkoisen suurpiirin Osbu-äänestys ja 16 % äänestysaktiivisuus
– Kaupunkitutkimuksen päivät 2019
– Vuosaari-case ja Pauligin rooli Vuosaaren kehittämisessä 12.9.2019
– Kansallisen kaupunkipuistoliikkeen toiminta
– KaKen Tallinnan matka ja tutustuminen vanhusten itsensä ylläpitämään toimintataloon, Villa Poskaan 18.-19.10.2019
– Sirkku Wallinin väitöskirja ja sitä seurannut keskustelu

Vuoden 2020 teemoja ovat:
– kaupunkitutkimuksen päiville osallistuminen 14.-15.5.2020
– sosiaalifoorumiin osallistuminen
– positiivisesti kehittyvien alueiden menestyskeinojen tunnistaminen
– kaupunkibulevardit

Seuraava KaKe-tapaaminen päätettiin pitää ke 22.1.2020 klo 17. Tällöin käsitellään osallistumista kaupunkitutkimuksen päiville. Kokoontumispaikka määritellään myöhemmin.

LISÄTIETOJA
Sirkku Wallinin väitöskirjan esittely 13.11.2019