KaKen 9.10.2013 tapaamisen materiaali

pdf

Kaupunginosien kehittäjäverkosto eli KaKe järjesti 9.10.2013 kulttuurikeskuksen tiloissa keskustelutilaisuuden kehkeytyvästä suunnittelusta ja stokastisista ilmiöiden hallinnasta ja hyödyntämisestä kehittämisessä. Yrjö Laasanen esitteli havaintojaan Helsingin yleiskaavasta materiaalinaan Helkan 19.9.2013 seminaarin havainnot ja kokemukset.

Lisäksi tilaisuudessa kuultiin myös Hannu Kurjen esitys asukastoiminnasta tulkittuna stokastisten ilmiöiden hallinnan viitekehyksestä ja systeemiteoriasta käsin. Esimerkkeinä käytettiin Helsingin asukastalojen syntyprosesseja sekä Maunulan omaehtoisen kehittämisen prosesseja. Kurki oli löytänyt mielenkiintoisen samankaltaisuuden yhdysvaltalaisen eversti John Boyd´n (1927-1997) ajatteluun, joka alunperin liittyi toiminnan johtamiseen sodan kaoottisissa tilanteissa.

Käy tykkäämässä tai kommentoimassa aihetta Ruohonkärkien Facebook-seinällä!

TILAISUUDESSA ESITETTY MATERIAALI

Tilaisuuden valokuvat ja Yrjö Laasasen esittelemä Kehkeytyva suunnittelu ja yleiskaava.pdf953.82 KB  

pdfHannu Kurki: Asukastoiminta tulkittuna stokastisten asioiden hallinnan näkökulmasta1.7 MB  

Helkan 19.9.2013 seminaarin materaali     

KaKen 4.10.2012 tapaaminen perinteisen suunnittelun kritiikistä