Kaupunkitutkimuksen päivät 14.-15.5.2020: Ilmiöiden kaupunki

Vuoden 2020 kaupunkitutkimuksen päivät pidetään 14.-15.5.2020 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Päivien aiheena on ”ilmiöiden kaupunki”. Tapahtumassa pohditaan erityisesti kaupunkitutkimusta yhdistäviä ja tieteenalojen rajat ylittäviä ilmiöitä, kysymyksiä, yhteistyömuotoja ja -lähtökohtia. Ilmiöpohjaisuus haastaa pohtimaan tutkijan ennakkokäsityksiä, sekä kohdistamaan huomiota ilmiöpohjaisen tutkimuksen monimuotoisuuteen. Myös kaupunginosien kehittäjäverkosto eli KaKe pyrkii muodostamaan oman työryhmänsä, jonka teema-alue rajautuu kaupunginosien muutokseen  liittyvien ilmiöiden monitieteenalaiseen tarkasteluun. Työryhmähaku päättyy 17.1.2020.

Kielitoimiston mukaan “ilmiö on jollakin tavalla ilmenevä, havaittavissa oleva, mielenkiintoinen tai huomattava tapahtuma, tapahtumasarja, seikka tai asiaintila”. Ilmiö voi herättää huomiota, kummastusta tai ihailua. Kaupungeissa vaikuttavat sekä kulttuuriin että luontoon kytkeytyvät kehityskulut. Suurten kehityshaasteiden, kuten globalisaation, ilmastokestävyyden, alueellisen eriytymisen ja kaupunkitilaa mullistavien teknologioiden myötä tarve luoda yhä monialaisempia lähtökohtia tutkimukselle on lisääntynyt. Miltä nämä tutkimustavat näyttävät, ja millä tavalla ilmiöpohjaisuus lähtökohtana määrittää kaupunkitutkimuksen toimintakenttää?

Kaupunkitutkimuksen päivät 2020 pyytää ehdotuksia kaupunki-ilmiöitä koskeviksi työryhmiksi.

Laajasti kaupunki-ilmiöitä käsittelevät aiheet, jotka koskevat esimerkiksi liikkumista, tilankäyttöä, älykaupunkia, kaupunkikokemusta, toimijuutta, kaupunkialueiden kehitystä tai nimeämiskäytäntöjä, ovat tervetulleita. Tarkasteltavat ilmiöt voivat sijoittua menneisyyteen, nykyisyyteen tai tulevaisuuteen. Työryhmien suunnittelussa kannustetaan tunnistamaan tieteenaloja läpileikkaavia menetelmiä ja teemoja, joiden tutkimisessa tarvitaan uusia tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käytäntöjä.

LISÄTIETOJA
Kaupunkitutkimuksen päivät 2020