Kirjallisuutta

Lisätietoa aluefoorumeista saat seuraavista julkaisuista.

Halme, Timo & Koski, Kimmo & Niskanen, Saija & Kurki, Hannu (2001) Lähiöiden palvelut – kysyntä, tarjonta ja kehittämiskeinot, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 475, Helsinki
Horn, Leena Marketta (1996) Saksalainen kaupunkidialogi – miten mobilisoida kollektiivinen järki kaupungin aseman parantamiseksi, Miljöörakentamiskeskus R1/1996, ESPOO
Kurki, Hannu (1998) ARVO-LÄHIÖ – Lähiön kehittäminen pienin askelin, VTT Rakennustekniikka (työraportti)
Kurki, Hannu (1998) Lähitalouden analyysi asuinalueen kehittämisen välineeksi, Lähiöverkosto -lehti 2/1998, Suomen kuntaliitto
Kurki, Hannu (1999) Lähitalouden kehittämisen mahdollisuudet, Kvartti 1/1999, Helsingin kaupungin tietokeskus
Kurki, Hannu (1999) ”Omaehtoinen asuinalueen kehittäminen”. Teoksessa: Kanninen, Vesa (toim.) Lähiö ABC. Helsinki, STAKES
Kurki, Hannu (2000) Asuinalueen kehittäminen ja internet, Lähiöverkosto -lehti 1/2000, Suomen kuntaliitto
Kurki, Hannu (2000) Kestävää prosessimaista kehittämistä Maunulassa, Asu ja rakenna 5/2000, s. 32-25, Ympäristöministeriö
Kurki, Hannu (2001) Luova ja elinvoimainen kaupunginosa, Kvartti 2/2001, Helsingin kaupungin tietokeskus
Kurki, Hannu (2002) ”Aluefoorumit asuinalueen kehittämisen välineenä”. Teoksessa: Korhonen, Ella & Tikkanen, Sarianne (toim.) Tanssiva katusulku, Helsinki, Sarmala Oy
Kurki, Hannu (2002) ”Mitä tapahtui Maunulan ostarille?”. Teoksessa: Ivars, Marja (toim.) Markkinoilta markettiin. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:8. Suomen Kotiseutuliitto, Helsinki
Kurki, Hannu (2003) Maunulan aluefoorumi – per aspera ad astra – tuhkasta tähtiin, (artikkelin nettiversio) Oppimisesta elinvoimaa – Kaupunginosien kehittämisverkoston (KaKe) tiedote 1/2003
Kurki, Hannu (2003) ”Kommunikaatiorakenne alueen kehittämisen voimavarana”. Teoksessa: Bäcklund, Pia (toim.) Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen – Tapaus Nettimaunula, Helsingin kaupungin tietokeskus
Kurki, Hannu (2003) ”Luova ja elinvoimainen kaupunginosa”. Teoksessa: Kopomaa, Timo (toim.) Kohti kaupunkisosiaalityötä – Haasteena tasapainoinen kaupunki, Palmenia kustannus

Niemenmaa, Vivi (1997) Kommunikatiivista kaupunkisuunnittelua: Berliinin Stadtforumista Jyväskylä-Forumiin, Helsingin yliopisto, Suunnittelumaantiede, Pro gradu -tutkielma

Päivänen, Jani (2004) Aluefoorumit osallistumismenetelmänä. Teoksessa Bäcklund, Pia toim.: Kotipesänä Helsinki. Helsingin kaupungin tietokeskus.

Päivänen, Jani & Kurki, Hannu & Virrankoski, Lauri (2002) Parempaan kaupunginosaan – Aluefoorumi kehittämisen menetelmänä, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 589, HELSINKI
Raportti luettavana myös internetissä
Saavola, Kaarina (2002) ”Asukastalotoiminta”. Teoksessa: Korhonen, Ella & Tikkanen, Sarianne (toim.) Tanssiva katusulku, Helsinki, Sarmala Oy
Sollo, Petteri (2002) Aluefoorum Maunulan suunnittelussa, Helsingin yliopisto, Maantieteenlaitos, Suunnittelumaantiede, Pro gradu -tutkielma
Staffans, Aija (2002) ”Kilpailu tiedosta kiristyy. Supertyypit eletyn kaupungin tulkkeina”. Teoksessa: Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman Harry (toim.) Osalliset ja osaajat – Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Helsinki, Gaudeamus
Staffans, Aija (2003) ”Verkkopaikallisuus kaupunkisuunnittelussa”. Teoksessa: Bäcklund, Pia (toim.) Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen – Tapaus Nettimaunula, Helsingin kaupungin tietokeskus
Staffans, Aija (2004) Vaikuttavat asukkaat – Vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina (väitöskirja pdf-muodossa), Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja, Espoo