Kirjoittajat ja hengailijat Tallinnassa

tallinn 2011.jpg
tallinn 2011.jpg

KaKe III -kirjan kirjoittajaporukka risteili Tallinnaan 18.11. Matkalla setvittiin tulevan kirjan teemoja ja yrittiin löytää yhdistäviä näkökulmia niiden käsittelyyn.

 

Risteilyn keskustelunaiheet vaihtelivat kuitenkin laidasta laitaan. Pohdittiin muun muassa tunteiden ja järjen suhdetta. Itseä lähellä oleviin asioihin reagoidaan yleensä tunteella, tunteet liittyvät usein mikrotason elämään. Järkeily on taas tyypillistä systeemisessä makrotason analyysissä. Molemmat tasot ja reagointitavat on hyvä pitää mielessä. Ihmisten motivoituminen toimintaan edellyttää kosketuspintoja kokemusmaailmaan. Jos kosketuspinnat katoavat tai muuttuvat tunnistamattomiksi lopahtaa myös into olla mukana.
Hilpeyttä herätti toiminnassa muotoutuvien roolien käsittely.  Rooleihin vaikuttaa myös ryhmädynamiikka, eivät pelkästään yksilölliset ominaisuudet. Roolit saattavat muuttua myös koomisiksi, jos yhteydet em. kokemusmaailmaan alkavat pätkiä tai rooleja käytetään väärissä yhteyksissä. Esiintyminen muuttuu tällöin helposti "näyttelemiseksi".

Tallinnan kirjoittajaristeilylle osallistuivat Simo, Hannu, Saeeda, Timo, Monika, Katri ja Ari.

Pikkujoulut päätettiin järjestää poikkeuksellisesti vasta tammikuussa.