Kollektiivinen äly

Kollektiivisella ymmärryksellä tai kollektiivisella älyllä tarkoitetaan sitä, miten ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta syntyy entistä parempi käsitys asioiden välisistä suhteista. Tämä prosessi auttaa luomaan ymmärrystä yhteisistä intresseistä sellaistenkin tahojen välille, jotka ovat erimielisiä monista kysymyksistä.

Kollektiivinen äly edellyttää ihmisiltä paitsi tahtoa myös eri asiantuntijoiden tietoja ja taitoja. Kollektiivisen älyn ”rakennuspalikoita” ovat tieto, tahto, erilaiset taidot, työkalut, roolit ja dokumentit. Oheisessa kuvassa niitä on sovellettu lähitalouden kysymyksiin.

Aluefoorumit voivat auttaa kollektiivisen älyn rakentamisessa alueiden kehittämiseksi. Niissä pyritään arvostamaan toisia tietäjinä (laaja asiantuntijuus), tarttumaan mahdollisuuksiin ja vastaamaan ajankohtaisiin uhkiin ja haasteisiin (reaaliaikaisuus ja mobilisointi).

LÄHDE
Päivänen, Jani (200) Kollektiivinen äly, luovuus ja luottamus, kirjassa: Kanninen, Vesa (toim.) (2005) Neloskierrettä kaupunginosiin