Kommunikaatiorakenne

Alueen kommunikaatiorakenteella tarkoitetaan niitä tapoja, joilla alueella vaikuttavat osapuolet ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Kommunikaatiorakenne voi olla vahva tai heikko. Sen kehittyneisyydestä riippuu, kuinka valmiita alueen eri osapuolet ovat yhteiseen toimintaan. Maunulan kaupunginosan kommunikaatiota on kuvattu seuraavalla kuviolla: