Koneen Säätiön Naapuridialogit -haku 1.-15.9.2017

Koneen Säätiön Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman toinen teemahaku NAAPURIDIALOGIT järjestetään 1.–15.9.2017. Haussa haetaan vastauksia kysymykseen, miten naapurit kommunikoivat ja pyrkivät dialogiin huolimatta vaikkapa kielellisistä, kulttuurisista, taloudellisista tai uskonnollista eroista.

Tutkimustiedon ohella kannustamme hankkeita tekemään ehdotuksia siitä, miten naapureiden välistä kommunikaatiota, dialogia ja yhteisymmärrystä voisi parantaa. Myös laajemmat erilaisten tahojen dialogisuutta ja konfliktien sovittelua yhteiskunnassa korostavat hankkeet ovat tervetulleita.

Teemahaussa kannustamme aloittamaan ja kehittämään erilaisia, tasavertaisia toimintamuotoja tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, kuten järjestöjen, aktivistien ja liikkeiden välillä. Koneen Säätiön periaatteiden mukaisesti haussa rohkaistaan monitieteiseen tutkimusotteeseen. Säätiö kannustaa taiteellisen ja tutkimuksellisen näkökulman yhdistämiseen. Myös journalistista työtä voidaan tukea yhteishankkeissa.

Ohjelman taustalla ovat mm. pohjoisten alueiden ilmaston lämpenemisen myötä muuttunut geopoliittinen merkitys ja tähän liittyvä taloudellinen kilpajuoksu napa-alueille, Venäjän ja länsimaiden välisten suhteiden kiristyminen ja polarisoituminen sekä siirtolaisuuden ja pakolaisuuden suomalaiseen yhteiskuntaan tuomat uudet naapurit.

Ohjelmassa kysytään, miten ihmiset, ryhmät, valtiot ja kulttuurit voivat elää lähekkäin, kommunikoida ja rakentaa yhteisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista huolimatta. Kuinka Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan naapuruussuhteet ja käsityksemme niistä ovat muuttuneet ja muuttumassa? Ohjelmassa Suomen muuttuvia naapuruuksia tarkastellaan sekä mikro- että makrotasolla useista eri näkökulmista.

Ohjelmassa järjestetään sen teemoihin liittyviä tilaisuuksia ja erillisiä apurahahakuja. Lisäksi ohjelma otetaan huomioon säätiön ja Saaren kartanon vuosittaisissa hauissa.

Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman ensimmäinen TEEMAHAKU LÄHINAAPURIT järjestettiin syyskuussa 2016.

Ohjelman toinen teemahaku NAAPURIDIALOGIT järjestetään 1.–15.9.2017.

LISÄTIETOJA
Koneen säätiö: muuttuvat naapuruudet -ohjelma    

Naapuridialogit haku 1.-15.9.2017  

Myönnetyt apurahat