Koronan aiheuttamien muutosten tulkinta

Kaupunginosien kehittäjäverkosto eli KaKe muuttaa missiotaan ja ryhtyy arvioimaan koronan aiheuttamia muutoksia toiminnassa ja taloudessa erityisesti lähiöissä sekä ihmisten arjessa.

Koronan aiheuttama muutos tuottaa paitsi hätää ja taloudellisia ongelmia myös uusia käytäntöjä. Vertailukohtana on 1990-luvun alun lama, joka vaikutti vuokratalovaltaisiin lähiöihin voimakkaasti työttömyyden kasvaessa merkittävästi. Suuren laman jälkeisiä uusia toimintamuotoja lähiöissä olivat muun muassa ympäristöministeriön remonttiohjelmaa seuranneet lähiöprojektit sekä Helsingissä asukkaiden uudet toimintamuodot kuten asukastalot, aluefoorumit ja asuinalueiden kotisivut.

KaKe pyrkii myös uudistamaan sähköisiä käytäntöjään ja ottamaan käyttöön etätapaamiset sekä panostamaan KaKen toimijoiden tiedonrakentamisen käytäntöihin.

LISÄTIETOJA
THL:n koronatilannekatsaus  

Kuntaliiton materiaali bruttokansantuotteen kehityksestä 

Remonttiohjelma 1992-1996 

Sosiaalinen näkökulma lähiöuudistuksessa  

Tuumasta toimeen – ARA:n lähiöuudistusprojektien kehittämissuunnitelmien ja –ohjelmien tavoiteanalyysi 

Myönteisiä muutoksia ja kasvavia haasteita – Kokemuksia Helsingin lähiöprojektin v. 2004–2007 ja Urban II -yhteisöaloiteohjelman v. 2001–2006 toiminnasta