KUUMA-kuntien kehityskuva 2035 ja Helsingin yleiskaava 2016

KUUMA-kuntien yhteinen kehityskuva valmistui syksyllä 2012. Sen esitystapaa ja ideoita on kiinnostava vertailla Helsingin valmisteilla (2012-2016) olevan yleiskaavan verkostokaupunki-ideoihin. Anne Jarva esitteli KUUMA-kuntien kehityskuva 2035:tä 12.2.2013 metropoliselvityksestä järjestetyn keskustelutilaisuuden yhteydessä kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturilla.

KUUMA-kuntien yhteisen kehityskuvan tekemistä on ohjannut kuumakaavoittajaryhmä, jossa on edustus kaikista KUUMA-kunnista. KUUMA-kuntia ovat pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevat 10 kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Kehityskuvaselvityksen tavoitteena on käsitellä kuntien muodostamaa aluetta osana Helsingin seutua elinvoimaisena, kilpailukykyisenä ja omaleimaisena toimintaympäristönä. Tavoitevuosi on 2035, mutta työssä visioidaan tulevaisuutta myös pidemmällä tähtäimellä (2050).

Kehityskuvassa tarkastellaan erityisesti keskusten kehittämistä, mutta myös työpaikkojen, palveluiden, kulttuuri- ja luontokohteiden ja virkistysalueiden sijoittumista ja sisältöä sekä toteuttamisen ohjelmointia.

Kehityskuvatyön tarkoituksena on syventää Helsingin seudun 14 kunnan tekemää Rajaton-Metropoli –kehityskuvaa sekä pohjustaa MAL-aiesopimukseen kirjatun Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman laadintaa.

KUUMA-kaavoittajaryhmän puheenjohtajana on toiminut 31.12.2011 saakka Kaija Hapuoja (Tuusula) ja 1.1.2012 alkaen Anne Jarva (Hyvinkää). Toimeksiannon tilaajataho on ollut Tuusulan kunta.

 

Asiaa voi kommentoida Ruohonkärkien Facebook-sivuilla

LISÄTIETOJA
KUUMA-kuntien kehityskuva 2035    

Kehityskuva 2035 -kalvosarja  

KUUMA-seudun maankäyttö