Lähidemokratiakokeilun pilottialueet?

ikoni3 made_in_kallio

Helsingin kaupunginhallitus päätti alueellisen demokratian kehittämiseksi ja kaupunkilaisten osallistumisen lisäämiseksi käynnistää 1.1.2013 alkaen alueellisen osallistumisen kokeilun, johon valitaan avoimella hakumenettelyllä enintään kuusi pilottialuetta ja enintään kolme teemakohdetta. Arvailu pilottialueista on jo käynnistynyt.

Alle on listattu muutamia mahdollisia ehdokkaita kisaan. Keskeisiä kriteerejä listaukselle ovat olleet toimintamallien selkeys ja omintakeisuus. Kansalaisyhteiskunnan oma kyky tuottaa innovaatioita ja ratkaisuja on olennaista lähidemokratian toimivuudelle. Toisenlainen lähestymistapa lähidemokratiaan korostaa erilaisia edustuksellisen demokratian muunnelmia organisatorisine laajennuksineen, usein asukkaiden kuulemiseen pohjautuen. Siinä kaupunki myös pitkälti määrittelee muodostettavien yhteistyöelinten agendan.

Tässä Ruohonkärkien ehdotuksia kilpaan:

Kallio-liike (http://kallioliike.org/)

Kallio-liike ei ole organisaatio vaan sosiaalisen median kautta muodostunut, koko ajan muuttuva paikallinen toimintaryhmittymä. Facebook – jäseniä on n. 7000. Liikkeen tavoitteena on vastustaa alueen gentrifikaatiota (keskiluokkaistumista) sekä pitää Kallio kaikille avoimena ja suvaitsevana kaupunginosana. Tavoitteensa toteuttamiseksi liike järjestää erilaisia kaupunginosatapahtumia, kirpputoreja, projekteja ja juhlia. Osallistujat sitoutuvat toimintaan vain itse määrittelemäkseen ajaksi. Keskitettyä päätöksentekoa ei ole. Projektikohtaiset toimintaryhmät ratkovat asiat keskuudessaan. Kallio-liike haastaa mallillaan perinteiset kaupunginosatyön tavat tai tuo siihen uusia ulottuvuuksia.

Bermuda-Helsinki (http://www.bermudahelsinki.com/)

Kallio-liikkeen sukulainen on Kalasatamassa vaikuttava Bermuda-Helsinki. Se organisoi ja mahdollistaa vapaaehtoisvoimin kulttuuritapahtumia sekä erilaisia urbaaneja aktiviteetteja uudisrakennusalueen konttitorilla. Työllään Bermuda on uraauurtavasti profiloimassa tulevaa kaupunginosaa jo rakennusvaiheessa. Konttitorin infrastruktuuri rahoitetaan rakentajilta kerättävillä tuloilla. Kalasatama on myös esimerkki tilapäistilojen mielekkäästä käytöstä, johon tulisi päästä muuallakin kaupungissa. Lisätietoja tilojen väliaikaiskäyttö -raportti.

Made in Kallio

Made in Kallio on suunnittelijoiden ja tuottajien verkosto, joka avaa oman tehtaan Kallioon. Vaasankadun 275m2 tehtaan pajoissa kilkattaa ja kalkattaa, hyrisee, surisee ja paukkuu. Syntyy kenkiä, laukkuja, vaatteita, valaisimia, fillareita, robotteja. Tehtaanmyymälässä on myynnissä alueen suunnittelijoiden, tuottajien ja keksijöiden tuotteita sekä kulloinkin ajankohtaista Made in Kallion omaa, yhteistä tuotantoa.

Vastaavan tyyppisiä paikallisia tuottaja/design – verkostoja on muuallakin esimerkiksi Punavuoren Design kortteli. Yhtymäkohtia on myös Hub – Helsinki – malliin.

Lisätietoja ( http://www.madeinkallio.fi/ )

Roihuvuori

Roihuvuoresta on kehkeytynyt viime aikoina yksi aktiivisimmista kaupunginosista. Erityisesti on panostettu näyttäviin verkostomaisesti rakennettuihin kulttuuritapahtumiin kuten joka keväiseen Hanami – juhlaan. Asukkaat ovat olleet aktiivisia myös palveluiden järjestämiseen liittyvissä asioissa ja asukastilojen organisoinnissa.
Toiminnan makrotavoitteena on ollut pysäyttää ulosmuuttajien virta alueelta lisäämällä Roihuvuoren vetovoimaisuutta. Tavoitteen toteutumista seurataan ja siinä on myös onnistuttu. Sosiaalista mediaa käytetään työn välineenä.

Herttoniemi

Herttoniemi on elänyt myllerryksen aikaa vuosituhannen vaihteessa. Perinteisen Herttoniemen rinnalle on noussut Herttoniemenranta ja metroaseman seudun uudistaminen muuttaa edelleen voimakkaasti kaupunginosan rakennetta. Etenkin vanhassa Herttoniemessä on muutosten keskellä noussut myös uusia asukasaktiivisuuden muotoja, osuuskuntia ja ruokapiirejä. Paitsi että uudet toimintatavat vastaavat konkreettisiin tarpeisiin – parempi ruoka, maaseudun ja kaupungin uusi symbioosi, yhteistyö tuotannoissa – ne luovat myös aluekehittämistä tukevia laajempia rakenteita verkostoimalla asukkaita. Muutosten keskellä tämä on erityisen tarpeellista. Hankkeilla on Erätorilla oma tila Herttoniemen Pumppu.

Artova

Artovan malli yhdistää vanhaa ja uutta omintakeisesti. Toimintaa rakennetaan perinteisesti kaupunginosayhdistyksen kautta mutta vastuita on siirretty hallitukselta erilaisille toimintaryhmille (mm. viestintä, viljely, tilat, tilaisuudet) niin paljon kuin mahdollista. Yhdistys koordinoi, hankkii resursseja ja on juridinen toimija. Hallitus ei tässä mallissa kuormitu kohtuuttomasti. Asukkaiden on taas helppo uida tekemiseen itse määrittelemällään voimalla ja kestolla. Internet on keskeinen organisoitumisen väline. Ryhmien kautta toiminnassa on satoja asukkaita.

Mellunkylä

Mellunkylässä on rikottu vanhat kaupunginosarajat, koska ne on koettu ahtaiksi alueen palveluiden ja infrastruktuurin kehittämisessä. Kaupunginosat ovat aina jotenkin sidoksissa toisiinsa. Mellunkylässä asuinalueita liittävät toisiinsa luontevasti hyvät joukkoliikenneyhteydet, etenkin metro. Vetoa & Voimaa – verkosto yhdistää Mellunkylässä sekä kaupunginosayhdistyksiä että monipuolista muuta toimijakenttää. Muista alueista poiketen verkostossa ovat kiinteästi mukana alueen valtuutetut ja muut kunnalliset luottamushenkilöt. Tämä on lisännyt työn uskottavuutta sekä avannut alueelle uusia mahdollisuuksia ja kumppanuuksia.

Maunula

Maunulaa voi perustellusti pitää systemaattisen aluekehittämisen kotipesänä. Alue on tullut tutuksi mm. asukkaiden ideointia hyödyntäneestä keskustan kehittämisprosessista ja mittavista paikallisista yhteiskorjaushankkeista. Maunulan pitkään jatkunut alavire on vuosien mittaan saatu taittumaan nousukäyräksi. Edellytys onnistumiselle on ollut kyky tarttua esiin tuleviin mahdollisuuksiin kuten kaavoitukseen sekä resursseja kokoavan viestintä- ja vuorovaikutusapparaatin pystyttäminen. Maunula on ollut Internet – projektien pilottialueita. Sieltä on myös lähtöisin muuallakin yleistynyt aluefoorumi – malli. Maunulan Kesäseminaareissa on pohdittu systeemistä aluekehittämistä jo 15 vuoden ajan.

Jäikö joku pois? Ei hätää. Lähetä ehdotuksesi (ruohonkarjet@gmail.com) lyhyine perusteluineen niin jatketaan listaa.

Voit kommentoida demokratiaideakilpailua Facebookissa!!

KUVA ALLA: Made in Kallion Vaasankadun ja Kustaankadun kulmassa

made in_kallio