Valtion asuinalueiden kehittämisohjelman hankkeet on valittu

Ara eli Asuntorahasto on valinnut valtion asuinalueiden kehittämisohjelman 2013-2015 hankkeet. Helsingistä on valittu hankkeet Kaupunginosien Helsinki, Kaupunkikumppanuutta, Ostari ja Valikoiva muuttoliike. Näistä ensimmäinen on Helsingin kaupungin hanke ja kolme viimeistä on Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hankkeita esiteltiin ohjelman hanketapaamisessa 28.5.2013.

Valtion Asuinalueiden kehittämisohjelman tavoitteena on

  • poikkihallinnollisella ohjelmalla edistetään asuinalueiden elinvoimaa sekä ehkäistään segregaatiota
  • edistetään kasvukeskuskaupunkien asuinalueidenkokonaisvaltaista uudistamista, kestävää kehittämistä ja eheyttä sekä hyvien käytäntöjen leviämistä mm. hankkeita verkottamalla
  • ohjelman hankkeilla luodaan uusia innovaatioita mm. asukkaiden osallisuuden kasvattamiseksi ja kaikkien toimijoiden yhteistyön parantamiseksi

Hakemuksia ohjelmaan tuli kaikkiaan 41 kpl, joista 12 oli 12 suurinta kaupungin hakemuksia (20 % tukea) ja 27 tutkimushankkeita (80 % tukea). Rahaa myönnettiin n. 2,4 miljoonaa euroa vuodelle 2013. Kehittämisrahaa oli haettavana 31.12.2013 mennessä 4 milj. euroa. Täydennyshaku on syksyllä 2013.

LISÄTIETOJA
Ohjelman 28.5.2013 hanketapaamisen materiaali 

Kaupunginosien Helsinki (Helsingin kaupunki)   

Kaupunkikumppanuutta (Timo Kopomaa, Helsingin yliopisto)    

Ostari (Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto)  

Valikoiva muuttoliike (Hanna Dahlmann, Helsingin yliopisto)