Taloussanomat: Tuplapommi lähiöissä

Taloussanomien toimittaja Erika Keppola kirjoittaa 9.8.2012 otsikolla ”Lähiöissä tikittää tuplapommi” ja jatkaa tästä. ”Nyt elementtilähiöt kärsivät osittain kaksoisongelmasta: iäkäs rakennuskanta edellyttää mittavaa uudistamista, ja tietyissä lähiöissä sosiaaliset ongelmat ovat kärjistyneet.”

Artikkelissa viitataan Mari Vaattovaaran ja Matti Kortteisen näkemyksiin:

”Suomeen tarvittaisiinkin kansallinen asumispoliittinen ohjelma lähiöiden kehittämiseksi, arvioivat lähiöitä pitkään tutkineet Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara ja Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian professori Matti Kortteinen.

– Suomessa ei käydä minkäänlaista keskustelua siitä, millaisilla ehdoilla rakennuskantaa voidaan lähteä uudistamaan. Yksittäiset isännöitsijät ja taloyhtiöt yrittävät selviytyä pienten valtiolta tulevien pienten rahavirtojen avulla. Korjataan putket, patterit ja rakennetaan hissit, vaikka pienet osat teknistä perusparannusta eivät vastaa alueen asuntomarkkinoiden tai sosiaalisten ongelmien tarpeita, Vaattovaara sanoo Taloussanomille.

Taantuvissa lähiöissä rakenteelliset ja sosiaaliset ongelmat ovat kietoutuneet toisiinsa: asuntojen huonon kunnon ja alueen heikon imagon takia ne eivät houkuttele omistusasujia. Jo valmistumisvaiheessa osa lähiöiden asuntokannasta oli vuokra-asuntoja, ja sittemmin osuus on esimerkiksi Riihimäen Peltosaaressa kasvanut 70 prosenttiin.”

Vaattovaara toteaa artikkelin lopussa:

”Parasta olisi, jos koottaisiin asiantuntijaryhmä, joka pohtisi eri alueiden tapauskohtaisia tarpeita samaan tapaan kuin Suomea asutettaessa 1940- ja 1950-luvuilla. Asuntokannan uudistamisen ongelma hyppää Suomessa niin pian ja suuressa mittakaavassa silmille, että tarvitsemme kansallisen asumispoliittisen ohjelman kapeasti suunnattujen yksittäisten rahoitushankkeiden sijaan.”

Artikkelia seurannut keskustelu antaa myös ajattelemisen aihetta. Siihen oli aamuun 12.8.2012 mennessä tullut 343 kommenttia.

LISÄTIETOJA
Taloussanomat (9.8.2012) Lähiöissä tikittää tuplapommi