Lyonin malli osa 5 – Helsingin sovellukset

Vuosi sitten Ruohonkärjet esitteli sivuillaan laajasti Lyonin kulttuurityön mallia. Lyonissa kulttuuria käytetään välineenä kohentaa ”haasteellisten kaupunginosien” imagoa ja luoda niihin sosiaalista kiinteyttä. Päätoimijoita ovat kulttuuri-instituutiot ja ammattitaiteilijoiden ryhmät, joilta edellytetään jalkautumista kansan pariin vastineena julkisesta tuesta. Käytäntö on leviämässä myös muihin Ranskan suuriin kaupunkeihin. Sarjan viimeisessä kirjoituksessa arvioidaan saiko mallin esittely aikaan minkäänlaista värinää Helsingissä.

Lyonin mallista painettiin raportti jota levitettiin kulttuurikentän päättäjille ja myös kaupunginosiin. Raportti on luettavissa myös sähköisenä.

Julkisuutta lisäsi kirjoitus aiheesta Helsingin Sanomien vieraskynässä tammikuussa 2012. Vieraskynä – jutusta aktivoitui myös Ranskan suurlähetystö ja lähetti siitä raportin kotimaahansa. Sen seurauksena Ranskassa ilmestyvä ajankohtaislehti Courrier International julkaisi pitkän referaatin HS-kirjoituksesta (Lyon – la ville que nous envie la Finland, 23/02/2012). Julkisuus oli siis varsin kattavaa.

Myös kulttuurilautakunta reagoi malliin alkuvuodesta 2012 ja irrotti jakamastaan avustuspotista koeluontoisesti 200 000 euroa. Se osoitettiin valtion tukea nauttiville teattereille seinien ulkopuolisiin projekteihin. Haun ja hankesuunnittelun kanssa syntyi kova kiire koska määräraha oli käytettävä jo samana vuonna.

Useimmilla laitoksilla ja ryhmillä ei ollut juurikaan kokemusta jalkautumisesta tai jos oli, niin se rajautui laitoskiertueisiin tai kouluyhteistyöhön. Tämä näkyi useissa projektihakemuksissa. Mukaan mahtui kyllä myös hankkeita, joiden taustalla oli syvempi dialogi alueiden ja kohdeyleisön kanssa. Erityisen hyvin tässä onnistuivat muun muassa Kansallisteatteri Pikku-Huopalahdessa sekä Zodiak Vuosaaressa.

Yhteisölliset kehittämishankkeet v. 2013-01-14

Kulttuurintoimijoiden jalkautumisia tuetaan tänäkin vuonna. Tarjolla on nyt 321 000 euroa ammattiteattereille ja esittävien taiteiden ammattiryhmille. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä:

Tämän vuoden hankemääräraha on myös määritelty tarkemmin.

Tarkoituksena on:
– edistää uusia, yhteisöllisiä taiteen tekemisen tapoja,
– edesauttaa uusien toimintamallien muotoutumista taideorganisaatioiden sisällä
– monipuolistaa taidelaitosten ja -yhteisöjen yleisöjä ja
– tuoda taide entistä selvemmin osaksi laajempaa alueellista ja sosiaalista kehitystyötä

Erityisiksi sovelluspaikoiksi on nostettu Lähidemokratiapilotti – alueet. Toki muutkin kaupunginosat voivat tulla kysymykseen. Alueiden kehittämisen kannalta olisi ensiarvoista, että syntyisi keskusteluyhteys kulttuuri-instituutioiden ja alueiden verkostojen välille. Näin hankkeet voisivat nivoutua selvemmin paikalliseen arkeen sekä vahvistaa alueen aktiivisuutta, ideointia ja jatkoverkostoitumista. Hankkeiden vaikutukset olisivat siten syvempiä.

Kaupunginosat! Mikäli alueellanne herää kiinnostus olla mukana jalkautumishankkeissa ottakaa yhteys Helsingin kulttuurikeskukseen

p. 09 310 37712 tai 0400 876 433