Maunulan XVII kesäseminaarin materiaali ja valokuvat

Maunulan XVII kesäseminaari pidettiin Maunulan kirkolla perjantaina 7.6.2013. Seminaarin teemana oli ”Kaupungin muutoksen hallinta – miten kehitystä ja erilaisia intressejä hallitaan kaupunkikehittämisessä?”. Seminaarissa keskusteltiin muun muassa raideliikenteeseen perustuvan verkostokaupungin kehkeytymisen eri näkökulmista sekä makro- että mikrotasoilta. Seminaarissa esiintyivät Vantaan kaavoitusjohtaja Tarja Laine, tutkija Samuli Alppi, tutkija Arto O. Salonen, tutkija Sirkku Wallin, arkkitehti Simo Sankari ja projektipäällikkö Susanna Snellman.

Maunulan XVII kKesäseminaarin esitysmateriaalit ja valokuvat löytyvät Maunulan sivuilta.  

Kommentoi aihetta Ruohonkärkien Facebook-sivulla!  

Vuoden 2014 Maunulan XVIII kesäseminaarissa 6.6.2014 palataan asuinalueiden luovuuden ja kollektiivisen oppimisen teemoihin, joita käsiteltiin muun muassa Maunulan vuoden 2005 kesäseminaarissa sekä arvioidaan lähiöohjelman ja -projektien toteutuskulttuurin kehitystä ja tuottamaa muutosta aikavälillä 1996-2014.