Metropolialueen esiselvitykseen nimetty kuusi selvityshenkilöä

Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö asettivat 3.7.2012 johtoryhmän metropolialuetta koskevan esiselvityksen valmistelua varten. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen päätti 21.8.2012 nimittää kuusi selvityshenkilöä esiselvityksen tekijöiksi: kehitysjohtaja, HTM Jarmo Asikainen, kaupunkineuvos Rolf Paqvalin, johtava lakimies, varatuomari Kirsi Mononen, VTM Pekka Myllyniemi, toimitusjohtaja, KTM Aija Tuimala ja VTM Juhani Turunen. Esiselvitys on osa kuntauudistusta sekä valtion metropolipolitiikan toteutusta. Esityksen on oltava valmis 31.1.2013 mennessä.

Selvityshenkilöt toteuttavat selvityksen yhteistyössä. Selvityshenkilöistä Paqvalin ja Mononen vastaavat erityisesti vaihtoehtoisista malleista metropolihallinnoksi; Asikainen, Myllyniemi, Turunen ja Tuimala erityisesti kuntajakoselvitysalueista. Lisäksi projektipäällikkönä toimiva Asikainen vastaa selvittäjien työn koordinoinnista, ja Asikainen ja Paqvalin yhdessä kuntajako- ja metropolihallinto-osion yhteensovittamisesta.

Esiselvityksen tavoitteena on yhteistyössä alueen kuntien kanssa kartoittaa metropolialueen tulevat kuntajakoselvitysalueet sekä vaihtoehtoiset mallit metropolihallinnoksi alueen yhteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi.

Selvityshenkilöt valmistelevat esityksensä 31.1.2013 mennessä

Selvityshenkilöiden tehtävänä on tehdä ehdotukset niistä kuntajakoselvitysalueista, joilla metropolialueen kuntien tulisi toteuttaa keskinäiset liitosselvitykset. Selvityshenkilöiden tulee valmistella esitystä vuorovaikutuksessa alueen kuntien kanssa.

Selvityshenkilöiden tulee metropolihallinnon osalta kartoittaa alueella yhteisesti hoidettavat tehtävät, tehdä ehdotuksensa vaihtoehtoisista malleista päätöksenteon järjestämiseksi sekä ehdotukset rahoituksen järjestämisen vaihtoehdoista.

Esiselvitys pohjautuu hallituksen iltakoulussa 5.6.2012 tekemiin linjauksiin kuntauudistuksen jatkovalmistelusta. Linjausten mukaan alueella tarvitaan sekä kuntarakenteen muutoksia että jonkin tyyppistä metropolihallintoa. Tämä tarkoittaa, että hallitus selvittää erilaiset vaihtoehdot ratkaisuksi erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä metropolialueen yhteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi sekä kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja alueellisen eriytymisen ehkäisemiseksi.

LISÄTIETOJA
Ympäristöministeriö      

Voit kommentoida aihetta Facebookissa!!