Mikä motivoi?

Mikä motivoi asukkaita?

Mikä saa liikkeelle kun luvassa on ‘pelkkää keskustelua’? Jokaisessa kaupunginosassa on asukkaita kiinnostavia teemoja. Prosessin käynnistämistä motivoi varmimmin huolestuminen alueen puolesta, esim. alueen imagon rapistuminen tai uhkana koettu kaava tai muu hanke.

“Kun suunnitelmat täydennysrakentamisesta ja Jokerista ja Eliel Saarisen tiestä alkoi täällä, niin me tavallaan käytettiin se sosiaalinen tilaus hyväksi tämmöisen järjestämiseen.” (vetäjä, Etelä-Haaga)

Asukkaat hyötyvät aluefoorumeista siten, että he tutustuvat toisiinsa, verkottuvat ja löytävät yhteisiä tavoitteita. He saavat viranomaiset ja päättäjät tutustumaan alueen ominaispiirteisiin ja kiinnostumaan alueesta. Siitä on aina hyötyä.

Mikä motivoi järjestäjiä?

Aluefoorumeissa kerätään palaute yhden A4:n lomakkeella. Näistä järjestäjät saavat välittömästi tietoa siitä, kuinka hyödyllisenä osallistujat ovat pitäneet käsiteltyä teemaa. Lomakkeessa pyydetään myös ideoita tulevien tapaamisten teemoiksi.

Mikä motivoi viranomaisia ja päättäjiä?

Viranomaiset ja päättäjät saavat läpileikkauksen alueen tilasta ”yöväestöltä” eli asukkailta. Keskeneräisiäkin ideoita ja hankeajatuksia voidaan esitellä ja testata aluefoorumilla. Näin vältytään turhalta työltä ja voidaan innostaa asukkaita mukaan.

Aluefoorumeissa tutustutaan alueella toimiviin projekteihin ja yhteisöihin. Eri virastot tutustuvat toistensa projekteihin viimeistään aluefoorumissa ja löytävät synergioita niiden väliltä. Aluefoorumi on tähän tarkoitukseen hyvä paikka, sillä projekti tulee samalla tutuksi asukkaille.

Avoimuus motivoi kaikkia osapuolia. Aiheellinen kritiikkikin on usein hyödyllistä.