Mikä on osallismallin kehittelyn tilanne?

pdf

Osallisuuspajat pidettiin 2.-3.9. ja nyt on malleja kommentoitu asukastilaisuuksissa 13.9. Laiturilla ja 15.9.2016 Malmilla. Vielä on kaksi tilaisuutta jäljellä: 20.9. Kanneltalossa ja 22.9. Myllypurossa. Helsingin osallisuusmalli näyttää evalvoituvan. Pitäisikö osallisuutta tarkastella kenttänä ja testata, miten erilaiset teemat ja tilanteet sijoittuvat osallisuuden kartalle?

Valmistelun tilanne näyttää kalvosarjan perusteella tältä:

Ehdotus osallisuuden periaatteiksi:

 • Kuntalaisten osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen:  Helsinkiläiset ovat osaavia ja haluavat auttaa. Helsinki kutsuu ihmisiä mukaan ja menee ihmisten luokse. Kuntalaisten kanssa toimiminen kuuluu jokaiselle työntekijälle
 • Omaehtoisen toiminnan tuki: Helpotetaan ihmisten omaehtoista tekemistä ja tarjotaan sille apua ja tukea.
 • Yhdenvertaiset mahdollisuudet: Helsinki tukee erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten ja alueiden osallistumista.

Edellytykset

 • Hallinnon avoimuus
 • Selkokielinen ja monikanavainen viestintä
 • Osallistuva suunnittelu ja budjetointi
 • Käyttäjä- ja asukasraadit
 • Asiakaspalautekäytänteet
 • Toimivat aloitekäytännöt
 • Kansalaistoiminnan kannuste- ja tukimenettelyt

Oallisuusnäkökulmia ja tavoitteita

 • Hyväksytään kaupungin toimintojen erilaisuus. Siksi osallisuudesta kirjataan hallintosääntöön periaatteet, joita toimialat toteuttavat eri keinoin, esim. käyttäjäraadit.
 • Yhteiskehittämispäivien perusteella toteutetaan kokeiluja vuoden 2017 aikana.
  (Vuosittainen) raportointi lautakunnille ja valtuustolle osallisuuden toteutumisesta sis. osallistava suunnittelu, asiakastyytyväisyys, valitukset, aloitteet, vapaaehtoistoiminta ja yhdenvertainen osallisuus
 • Toimialajohtaja vastaa osallisuuden toteutumisesta palveluissa ja suunittelussa, pormestaristolla taas on vahva rooli asukkaiden aloitteiden edistämisessä ja alueellisessa vuorovaikutuksessa.
 • Luodaan selkeä alueellisen vuorovaikutuksen malli ja aluejako. Yhteiskehittämisessä nousee vahvasti kuntalaisten ja yhteisöjen ideoita ja aloitteita tukevien koordinaattoreiden tarve.
 • Osallistuva budjetointi: Jatketaan nuorten RuutiBudjettia. Lisätään osallistuvaa suunnittelua (esim. Maunula-talo). Toteutetaan 2017-18 kokeilu alueellisesta osallistuvasta budjetoinnista, jossa yli 13-vuotiaat kuntalaiset äänestävät suoraan ehdotuksista.
 • Palvelutilojen käyttöoikeus kuntalaisille, poikkeuksia vain esim. potilasturvallisuuden perusteella. Maksujen ja varauskäytäntöjen yhtenäistäminen. (johtajisto 7.9.2016)
 • Yhden luukun periaate vapaaehtoistoimintaan. Malli käyttöön 1.6.2017.

LISÄTIETOJA
Osallisuuden kehittyvä kalvosarja  

Osallisuuden kenttä uudessa tilanteessa214.43 KB