Miniseminaari luovuudesta ja muutoksesta 14.12.22

KaKe ja Helsingin kaupungin kulttuurin edistämisen palvelu (kued) järjestivät 14.12.22 miniseminaarin luovuudesta Caisassa. Tilaisuudessa käytiin läpi luovuus- ja muutosajattelua muutamien viime vuosikymmenien ajalta. Samalla siemailtiin perinteisiä jouluglögejä pitkästä aikaa.

Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Eero Holstila lähestyi aihetta kaupunkitasolla nostaen esiin mm. kulttuuripääkaupunkivuoden 2000, design-pääkaupunkihankkeen sekä silloisia luovuuspohdintoihin kytkeytyneitä kansainvälisiä guruja. Holstila näki viime vuosikymmenen eräänlaisena suvantoaikana mutta valoa on alkanut kajastaa taas viime aikoina. Mahdollisuuksia jatkossa on erityisesti yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Ari Tolvanen analysoi kaupungin kulttuuritoimen käänteitä sekä niiden suhdetta kansallisiin ja kansainvälisiin vaikuttimiin. Viraston alkuperäinen kulttuuridemokraattinen perusajatus kääntyi lähes vastakohdakseen 1990-luvulla. Osallisuus korvautui korkeakulttuurisella taiteen edistämisellä. 2010 -luvulla alettiin taas nostaa osallisuutta uudelleen mm. Helsingin mallilla.
Hannu Kurki käsitteli kulttuurin roolia aluetyössä sekä verkostoja ja rakenteita aluetyön edellytyksinä. Teoria konkretisoitui Maunulan esimerkeillä. Hahmotus tukeutui tieteen traditiossa systeemiteoriaan, Niklas Luhmaniin, Robert Putnamiin ja Pierre Bourdieuhun.

Musiikillisen tuulahduksen tarjosi Kärtsy4Sale (kuva). Esitys toi kuultavaksi Maunula-levyn kappaleita ja nosti myös esiin Kärtsy Hatakan kansainvälisenä pelimusiikin tekijänä. Paikallista ja globaalia luovuutta samassa paketissa.

Alla linkit esitysten kalvoihin:
Eero Holstila
Ari Tolvanen
Hannu Kurki