Osallistuvan budjetoinnin tutkimus- ja kehittämispäivä 21.11.2017 Espoossa

Osallistuva budjetointi on ajankohtaista, nousussa, ja se halutaan viedä kaikkiin Suomen kuntiin. Tutkimus- ja kehityspäivänä kuullaan ja jaetaan tuoreimmat kuulumiset ja parhaat käytännöt kunnan osallistuvan budjetoinnin tekemiseen. Päivän aikana pääset tutustumaan uusimpiin kokeiluihin, tutkimuksiin ja verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuden pääpuhujina ovat Pariisin 100 miljoonan osallistuvan budjetoinnin projektin asiantuntija Yves Matthieu sekä professori Ashish Goel Stanfordin yliopistosta. Paikka on Espoon valtuustotalo, Espoonkatu 5. Osallistumismaksu 30 euroa, DDI:n jäsenille ja Espoon kaupungin kutsumille ilmainen.

OHJELMA
9:00 Tervetuloa, Habiba Ali, kaupunginvaltuutettu ja Osallistuva Espoo -kehitysohjelman puheenjohtaja.

9:30 Keynote: Miksi maailma tarvitsee osallistuvaa budjetointia? Miten sitä on tehty Pariisissa vuodesta 2014 – 2016, nyt 100 miljoonalla?, Yves Matthieu, Co-directeur de Missions Publiques, Ranska (esittely)

10:30 Osallistuvan budjetoinnin hyviä kokemuksia – tapausesimerkkien esittelyt ryhmähuoneisssa. Valitse kaksi!

1. 21 000 euron perinnön käyttäminen ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseen Vantaalla, Eeva Honkanummi, kehittämispäällikkö ja Lotta Silfverberg

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen kokeilu Vantaalla. Kerromme, kuinka saimme mutkan kautta kerättyä ideoita rahojen käyttöön. Mitä tarpeita 5700 asukkaan vähemmistöllä oli sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen? Lisäksi kerromme, kuinka tehdä ideoista toteuttamiskelpoisia ehdotuksia ja mihin rahat lopulta päätettiin käyttää.

2. Osallistuvaa budjetointia Tampereen Tesomalla, Antti Leskinen, kuntademokratian kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunki, Strategia- ja kehittämisyksikkö
Prosessissa sovellettiin palvelumuotoilua useissa tilaisuuksissa. Mukana oli asukkaiden lisäksi viranhaltijoita ja projektihenkilöstöä. Prosessi päätyi konsensukseen, jossa sovittiin, kuinka 650.000€ käytetään Tesomajärven ympäristön viher- ja virkystysalueen kunnostukseen. Projektiryhmä sai Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinnon vuonna 2016.

3. Helsingin osallisuusmalli ja sähköinen alusta, Joonas Pekkanen, ICT-kehityspäällikkö, Helsingin kaupunki
Helsinki on organisaatiouudistuksensa myötä uusinut myös osallisuusmalliaan. Mallin myötä Helsingissä ollaan ottamassa käyttöön kansainvälisen esimerkkien mukaista vuosittaista osallistuvan budjetoinnin prosessia.

4. Pariisin osallistuva budjetointi, Yves Mathieu, Co-director Mission Publiques
Työryhmässä syvennytään Pariisin osallistuvaan budjetoinnin toteutukseen.

5. ”Ideoivan kaupunkilaisen oiva kaupunki”, Espoo Mun idea, Timo Kopomaa

6. New Yorkin osallistuva budjetointi, Ashish Goel, Professori, Stanford Crowdsourced Democracy Team

12:00 Lounas (omakustanteinen, lähiseudun ravintoloissa vapaasti valiten)

13:00 Minimessut: työkalut, menetelmät ja alustat esittäytyvät aulassa
Future Dialog Ltd
Maptionnaire karttakyselytyökalu, Mapita Oy
Yhteisöllinen Innovointi, Taite Oy

13.30 Tutkimustyöpajat ja keskustelut

13.30 – 14.30 Kaikkien tutkimustyöpajojen lyhyt esittely kahviossa 1. Krs. Valitse yksi, johon haluat tutustua tarkemmin:

1. Arvoa avoimella kirjanpidolla, Kristiina Ullgren Arvotakomo Osk
Minkälaisilla lohkoketjupohjaisilla sovelluksilla voisi olla demokratisovaa potentiaalia? Voiko arkiselta päällisinpuolin vaikuttava avoin kirjanpito olla tulevaisuuden demokratian musta hevonen? Tule tulevaisuustyöpajaan luonnostelemaan vaihtoehtoja seuraavan sukupolven poluiksi demokratiaan.

2. Miten ja miksi se toimii? Osallistuvan budjetoinnin kokemuksia Puolasta, Englannista ja Suomesta, Pauliina Lehtonen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto.
Työpajassa esitellään tutkimusta, jossa on tarkasteltu osallistuvan budjetoinnin toteutusta eri kaupungeissa. Havainnot antavat osviittaa erilaisista tavoista käyttää menetelmää sekä kertovat siitä, miksi osallistuva budjetointi toimii.

3. Neljäs sektori – villi ja vapaa? yliopistonlehtori Harri Raisio; yliopistotutkija Mikko Rask; Maija Faehnle, Helsingin yliopisto & Suomen ympäristökeskus; Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto
Työpajassa esitellään neljänteen sektoriin liittyvää ajankohtaista tutkimusta. Tarkasteltavia näkökulmia ovat muun muassa kaupunkiaktivismi ja spontaanit vapaaehtoiset turvallisuustoiminnassa.

4. Kansalaisosallistumisen suunnittelu ja arviointi, PALO-hanke, tohtori Maija Jäske

5. Osallistuva budjetointi maakunnissa, Seija korhonen, Ritva Pihlaja
Ideoidaan ja keskustellaan miten osallistuvaa budjetointia voisi käyttää tulevissa maakunnissa?

6. Osallistuvan budjetoinnin kehittyvä toimintamalli Espoon keskuksessa, Sun Idea –tutkimushanke
Virpi Lund, Sosiaalialan lehtori, KM, Laurea AMK; Ossi Salin, Yliopettaja, YTT, Laurea AMK
Sun Idea –tutkimushanke tutkii Espoon keskuksen Mun Idea –kokeilua, jossa kehitetään osallistuvaan budjetointiin perustuvaa toimintakonseptia asukaslähtöisen kaupunginosakehittämisen välineeksi. Asukkaat ideoivat asioita, joita he itse haluaisivat tehdä asuinalueensa hyväksi ja päättävät niistä digitaalisen sovelluksen avulla.

7. Maptionnaire – asukasdemokratiaa kartalla
Timo Rüppell, Chief Technology Officer ja Festa Isufi, Inbound Marketing & Sales Lead, Mapita Oy
Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan kädestä pitäen maailman kehittyneimpään karttapohjaiseen asukasvuorovaikutuksen työkaluun, Maptionnaireen, ja näkemään, kuinka sillä voi tuottaa helposti osallistumisalustoja ja karttapohjaisia kyselyitä mm. kaupunkisuunnittelun tueksi. Lisäksi työpajassa pohditaan sitä, mitkä elementit työkalussa tukevat osallistuvaa budjetointia.

8. The secrets of designing a perfect participatory budgeting platform
What is a good participatory budgeting platform like?
14.30 – 15.00 Kahvit
15.00 – 15.45 2. keynote: Ashish Goel, Professori, Stanford Crowdsourced Democracy Team, (esittely)

15.45 – 16.15 Yhteinen reflektio ja päätös Valtuustosalissa

TARJOILUT
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Lounas on omakustanteinen – lähistöllä on ravintoloita, joista kukin voi valita mielensä mukaisen.

ILMOITTAUTUMINEN JA HINTA
Osallistumismaksu 30 euroa, DDI:n jäsenille ja Espoon kaupungin kutsumille ilmainen. DDI:n jäsenet ja Espoon kaupungin kutsumat, ilmoittautuminen lomakkeella tästä.
Ilmoittaudu ja maksa osallistumismaksusi 14.11. mennessä täältä:

LISÄTIETOJA
Osallistuvan budjetoinnin tutkimus- ja kehittämispäivä 21.11.2017