Paine kasvaa piloteissa, deadline ke 31.10.2012

Helsingin kaupunki järjesti tiistaina 23.10.2012 keskustelutilaisuuden demokratiapilottien ehdotusten tekijöille. Tilaisuudessa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esitteli kilpailun pelisääntöjä. Yhteensä pilotteja valitaan yhdeksän, joista kolme on ns. temaattisia hankkeita. Alueellisia pilotteja valitaan kuusi. Valitut hankkeet käynnistyvät 1.1.2013 ja päättyvät vuoden 2013 lopulla. Ehdotuksia on jätetty yhteensä 39 ja näistä alueellisia pilottiehdotuksia on noin 30. Kaupunginhallitus päättää piloteista mahdollisesti jo 3.12.2012.

Kaikki ehdotukset on laitettava nettikyselyn mukaiseen formaattiin 31.10.2012 mennessä, jotta arvioijat voisivat erottaa, mitkä ovat temaattisia pilottiehdotuksia ja mitkä alueellisia pilotteja. Tämä helpottaa lisäksi hankkeiden vertailua ja arviointia.

Ehdotuksia on mahdollista korjata ja täydentää keskiviikkoon 31.10.2012 klo 16.00 asti. Korjattu ehdotus on jätettävä kirjaamoon sähköpostitse osoitteella helsinki.kirjaamo at hel.fi.

LISÄTIETOJA
Demokratiapilotit

Jussi Pajusen ja Anja Vallitun kaupungin 23.10.2012 tilaisuudessa esittämät kalvot

Voit kommentoida demokratiapilottien tilannetta Facebookissa!!