Pisara-radan yleissuunnittelu

pisara_kartta_100310.jpg
pisara_kartta_100310.jpg

Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki tekevät Pisara-radan yleissuunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Pisara-rata on Helsingin kantakaupungin alittava rautatie, jossa junat kulkevat kahdessa vierekkäisessä kalliotunnelissa. Lisäksi suunnitellaan uusia maanalaisia rautatieasemia.

Yleissuunnittelu ja YVA tuottavat tietoa hankkeen vaihtoehdoista, ympäristövaikutuksista ja kustannuksista. Ratahankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Jos hanke päätetään toteuttaa heti yleissuunnittelun ja YVAn valmistumisen jälkeen ja sille löytyy rahoitus, rata voi olla käytössä noin kymmenen vuoden kuluttua.

Nykyisin Pasilan ja päärautatieaseman välille ei ruuhka-aikaan mahdu juurikaan uusia junavuoroja. Pisara mahdollistaa junien läpiajon Helsingin keskustan ali, mikä lisää merkittävästi junaliikenteen kapasiteettia ja toimintavarmuutta.

Pisara-radalle siirtyy Espoon, Keravan ja Kehäradan kaupunkirataliikenne ja päärautatieasemaa käyttää kaukoliikenne ja taajamaliikenne.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Yleissuunnittelussa ja YVAssa tutkitaan kolmea hankevaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 tunneleiden suuaukot ovat Eläintarhan kentän ja Linnanmäen kohdalla, ja uudet maanalaiset asemat tulevat Töölöön, Keskustaan ja Hakaniemeen.

Vaihtoehdoissa 2 ja 3 tunneleiden suuaukot ovat Eläintarhan kohdalla ja Hakamäentien pohjoispuolella. Vaihtoehdossa 2 uudet maanalaiset asemat tulevat Töölöön, Keskustaan, Hakaniemeen ja Pasilaan. Vaihtoehdossa 3 on lisäksi asema Alppilassa.

Yleissuunnittelussa suunnitellaan vaihtoehtojen toiminnalliset ratkaisut, kuten asemien ja ratatunneleiden sijainti sekä kulkuyhteydet ja arvioidaan rakentamiskustannukset.

Yleissuunnitelmien luonnoksia voi kommentoida 15.12.2010 asti

Yleissuunnitelmien luonnosten esittelytilaisuus pidetään 2.12.2010 klo 18 alkaen info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 (vanha linja-autoasema). Luonnokset löytyvät myös karttapalautejärjestelmästä, ja niistä voi antaa palautetta 15.12.2010 asti.

Yleissuunnitelma ja YVA valmistuvat vuoden 2011 alkupuolella

LISÄTIETOJA
Pisara-rata