Pitäisikö piloteilla tarttua keskeisiin haasteisiin?

ikoni demokratia_co2

Helsingissä valmistellaan demokratiapilottien ideakilpailua, johon voivat osallistua sekä yhteisöt että yksityiset henkilöt. Ideakilpailujen idea on saada kaivettua esille aihealueen parhaimmat ideat, joita sitten voidaan jalostaa. Tavoitteena on, että vuoden 2013 alusta käynnistyy kuusi aluedemokratiapilottia.

Helsingin agendalla on suuria haasteita, joihin samaan aikaan haetaan ratkaisuja. Pitäisikö demokratiapilotit valjastaa ratkaisemaan kaupungin tulevaisuuden kannalta keskeisiä ongelmia. Näitä ovat 1) CO2-päästöjen vähentäminen, 2) kaupungin taloudellisen tulopohjan turvaaminen edistämällä muun muassa innovaatioiden, uusia yrityksien ja työpaikkojen syntymistä sekä 3) uuden yleiskaavan tekeminen, joka kytkeytyy keskeisesti edellisiin asioihin.

Pitkällä aikavälillä CO2-päästöjen vähentäminen on tärkein asia. Kaupunki on sitoutunut vähentämään vuoteen 2020 mennessä hiilidioksidipäästöjä 20 %, parantamaan energiatehokkuutta 20 % ja lisäämään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä 20 %. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on todennut, että jokaisen panosta tarvitaan (hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä). Ongelmana on, miten asukkaat voisivat toimia konkreettisesti asiassa. Pitäisikö asukkaiden itse organisoitua kaupunginosakohtaisesti vaikuttamaan asiassa. Rakennusvirasto järjesti asiasta asukkaille (ja muille toimijoille) ideakilpailun kesäkuussa 2011.

demokratia talousEuroopan talous on epävarmassa tilanteessa. Kasvu näyttää jopa miinusmerkkiseltä. Miten käy Helsingin seudun talousalueen? Kuntien palveluluiden tarjonnan rahoitus on riippuvainen niiden alueella tapahtuvasta taloudellisesta kehityksestä. Suomessa useat kunnat ovat joutuneet kriisiin yritystoiminnassa tapahtuneiden romahdusten takia (vrt. Salo, Oulu, Kouvola). Voidaanko talouden kehityksen vakautta edistää paikallisesti vai pitääkö meidän nostaa kädet ylös globalisaation edessä? Mikä taloudellisen pohjan kehittämisessä olisi asukkaiden ja kaupunginosien rooli? Voivatko asukkaat kehittää kaupunkiin luovia ja innovatiivisia kaupunginosia. Kallio ja Arabianranta ovat esimerkkejä tästä orastavasta kehityssuunnasta. Esimerkiksi Arabianranta on toiminut innovaatiodemokratia-ajattelun mukaisesti Living Labinä eli kansanlaboratoriona.

Helsingissä valmistellaan uuden yleiskaavan laatimista. Edellinen yleiskaava hyväksyttiin vuonna 2003, mutta sen laatiminen käynnistyi jo vuonna 1997 ideakilpailulla, jossa asukkailta etsittiin keinoja parantaa asuinalueita ja täydennysrakentaa Helsinkiä. Valmisteilla oleva yleiskaava hyväksytään ilmeisesti vuonna 2016 tai 2017. Yleiskaavasuunnitelman toteutuminen kestää noin 10-20 vuotta, joten kyseessä on asukkaiden ja alueiden kehityksen kannalta tärkeä asia. Prosessin suunnittelun ja toteutuksen aikajänne on liki 20 vuotta. Koska aikajänne on pitkä ja ylittää tavallisen ihmisen arkisen käsityskyvyn, vaihtoehtojen ja suunnitelmien vaikutuksia pitäisi pystyä paremmin havainnollistamaan.

Uuden yleiskaavan keskeisen idean on sanottu olevan raideliikenteeseen perustuvan verkostokaupungin luominen. Aiemmin suunnittelijoiden järkeilyä ohjasi Helsingin ydinkeskustan dominanssi. Pitäisikö demokratiapiloteissa etsiä malleja, joilla verkostokaupungin solmukohdat itse kartoittavat tulevaisuuden mahdollisuuksiaan ja uhkiaan? Lähiövyöhykkeen kehityksen keskeisenä ongelmana on pidetty niiden käyntikorttien eli kaupallisten keskusten taantumista. Helsingissä on riskialueita, joita uhkaa tulevaisuudessa taantuminen jopa kriisiytyminen. Pitäisikö asukkaat, kiinteistöjen omistajat ja yritysmaailma kytkeä tiiviimmin vaikuttamaan alueensa kehitykseen ja antamaan luovat ideansa asuinalueen ja niiden keskustojen kehittämiseen esimerkiksi Lähiöprojektin tai uuden yleiskaavan kautta. Kaikki viisaus ei ole hallinnossa, joten hallintokeskeinen kehittämistapa ei tuota parasta lopputulosta.

Demokratiapilottien ideointia ohjaa ideakilpailun ohjeistus. Millaisilla kriteereillä saatavia ehdotuksia tullaan arvioimaan? Otetaanko valintakriteerejä laadittaessa huomioon Helsingin kaupungin keskeiset tulevaisuuden haasteet?

Voit kommentoida demokratiaideakilpailua Facebookissa!!

LISÄTIETOJA
Jatkotoimenpiteet 25.6.2012 demokratiaryhmän esitysten pohjalta   

Valtuuston evästys 25.4.2012 jatkovalmistelulle   

Demokratiaryhmän loppuraportti 1.11.2011   

Energiatehokas Helsinki -sivusto     

Energiankulutus on kasvanut Helsingissä      

 demokratiapilotit