Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi -kirjan julkistus 20.10.2010

Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi -kirja julkaistaan ke 20.10.2010 klo 15 kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa, Narinkka 2 (Narinkkatorilla, entinen linja-autoasema).

Alueiden ja kaupunkiseutujen kehittäminen on alkanut yhä enemmän olla useiden toimijoiden yhteispeliä, vuorovaikutusta sekä tiedon rakentamista ja välittämistä. Sama pätee myös moniin suurempiin kaupunginosiin. Kaikkea vastuuta ei enää voida sysätä kunnille. Myös asukkaat, taloyhtöt, yhdistykset ja yrittäjät on saatava erilaisine panoksineen mukaan. Tämä kaikki edellyttää uudenlaisia avoimia pelipöytiä ja rikastavia työtapoja. Myös asenteita ja rooleja on tarkistettava.

Tähän kirjaan on koottu artikkeleita ja kokemuksia tästä kaupunginosien kehittelytyöstä viime vuosilta Helsingistä ja sen lähialueilta. Esiteltävissä malleissa kaikissa korostuu kansalaisyhteiskunnan keskeinen rooli. Mallit käynevät ensiaskeleista kansalaisyhteiskunnan, yrittäjyyden ja julkisen sektorin orastavasta kumppanuudesta, joka muualla Euroopassa on jo johtamassa mittavampaankin palveluiden tuottamiseen.

Käsitteellä ruohonjuuri tarkoitetaan kansalaisten ja arjen tasoilla liikkumista. Kehittäjät puhuvat taas keihäänkärkihankkeista. Niillä avataan latua uusille toimintatavoille.

Kirjan nimi Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi ennakoi kansalaisasukkaiden lisääntyvää painoarvoa yhteiskunnan muutosvoimana ja uutta roolia käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa.

Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi -kirja on jatkoa vuonna 2005 julkaistulle Neloskierrettä kaupunginosiin kirjalle. Monet ideat ovat kehittyneet Kaupunginosien kehittämisverkosto -hankkeen (2002-2004) jälkeen. Uusia kehittämiseen liittyviä iskusanoja tai teemoja ovat mm. "alueiden itseuudistuminen", "alueverkostot"", "väylät ja solmut", "kehittäjäverkostot", "verkostojen hallinta" ja "sosiaaliset mediat". Nämä asiat koskettavat myös kaupunginosien kehittämisestä kiinnostuneita.

 Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi (4.02 MB)  

julkistus_2010-10-20_laiturilla.pdf Kuvia julkistustilaisuudesta 20.10.2010 (374.92 KB)  

julkistaminen_2010-10-20.pdf Esityskalvot julkistamistilaisuudessa 20.10.2010 (787.03 KB)
 
kansi.jpg