Tapaaminen 18.1.2011

Analyysiä 18.1.2011 tapaamisesta

– Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi –kirja  on saanut positiivisen vastaanoton (Marja-Kirsti E, Jani P ja Panu L).

– Uuden Ruohonkärjet -ryhmän tavoite on vielä selkiytymätön (mutta onneksi tositoiminta käynnistyy vasta huhtikuussa)

– Ryhmälle tarvitaan selkeä ajallinen tavoite/maali (esim. kirjan valmistuminen), jottei toiminta hiipuisi vähitellen ja toisaalta konkreettinen lopputulos (kirja), jotta ryhmälle uhratusta ajasta syntyisi pysyvää arvoa.

– Kirjan tekeminen on eräs tapa rakentaa tietoa. Kirjan etu on dokumentin säilyvyydessä ja löydettävyydestä netissä (pdf). Kirja tuottaa tekijöilleen positiivista brändiarvoa. Kirjan lisäksi tietoa voidaan rakentaa nettisivuille artikkeleina, kalvoina ja valokuvina. Tärkeä on, että tiedonrakennusprosessi etenee ja että sitä dokumentoidaan.

– Jokainen tapaaminen tulisi dokumentoida Ruohonkärjet -sivustolle: valokuvat tilaisuudesta, kalvomateriaali, keskeisten ideoiden tunnistaminen.

– WDC-vuodesta ei ollut ainakaan vielä yhteiseksi tavoitteeksi, joten WDC-vuoden deadline 11.2.2011 skipataan. Palaamme teemaan myöhemmin.

– Jatkossa selvitämme eri osapuolten intressejä toimintatapojen sekä käsiteltävien teemojen suhteen

– Seuraava Ruohonkärjet –verkoston tapaaminen on pe 11.2.2011 klo 15 Hakasalmen huvilalla, jossa tutustumme Ristojen näyttelyyn. Tämän jälkeen pidetään vapaamuotoinen tilaisuus lähiseudun kahvilassa tai ravintolassa.

 KaKe 18.1.2011 tilaisuuden kalvot (517.94 KB) 

Prof. Pirjo Ståhlen esitelmä Innokyläfoorumi 16.12.2010

Pirjo Ståhle, Markku Sotarauta, Aino Pöyhönen (2004) Innovatiivisten ympäristöjen ja organisaatioiden johtaminen, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Teknologian arviointeja 19

Pirjo Ståhle (2004) Itseuudistumisen dynamiikka – systeemiajattelu kehitysprosessien ymmärtämisen perustana