KaKe3:n 28.4.2011 -tapaamisen materiaalia

kake_110428_ikoni.jpg
kake_110428_ikoni.jpg

Ruohonkärjet -verkosto jatkoi seuraavan KaKe3 -kirjan teemojen ja toteutusmallin ideointia 28.4.2011 Arabianrannassa Metropolian tiloissa. Tapaamisessa Metropolian Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeen Pilvi Kallio ja Jani Tihinen esittelivät draaman käyttöä kaupunginosien. Kakelaiset pantiin kertomaan mielipaikoistaan. Lisäksi teetettiin draamallisia harjoituksia, joilla havainnollistettiin itse kunkin suhdetta kaupunkiin ja kaupungin kehittämiseen. Tilaisuudessa pohdittiin KaKe3 -kirjan teemoja ja tekemisen aikataulua. Kokoavaksi teemaksi hahmottui muutos/pysähtyneisyys.

Metropoliaan Kansalaisnavigointia metropolissa -hanke hyödyntää draaman käyttöön perustuvaa metodeja asukkaiden toiveiden ja liikehdinnän kartoituksessa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää toiminnallisia, osallistavia draamatyöskentelyyn perustuvia menetelmiä työkaluiksi aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, kaupunkikulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen. Työmenetelmien vaikuttavuus perustuu niiden osallistavuuteen ja kokemuksellisuuteen. Draama on ihmisten ja yhteisöjen välistä dialogia, tilanteita ja jännitteitä, joista saatava tieto on yhteisöllisesti rikasta.

KaKe3 -kirjan pääteemaksi on valikoitunut eli pysähtyneisyys ja muutos. Valtiollisella tasolla  aihe tuntuu mitä ajankohtaisimmalta näin vaalien jälkeen ja antanee potkua myös alueiden dynamiikalle. Keskustelussa käytiin lävitse viimeaikaisia tapahtumia: eduskuntavaalien tuloksia, Nokian tilannetta, WDC 2012 -hanketta, Living Lab -idean kehittymistä, Kehäradan rakentumista sekä kehittämiseen liittyviä uskomuksia että alueiden kehittämisen traditioiden (= uskomusten) muutoksia. Keskustelussa todettiin, että muutospuhe voi instutionalisoitua, muuttua liturgiaksi, jolloin se alkaa edustaa pysähtyneisyyttä. Tärkeintä on kaiken aikaa tulkita nykytilannetta ja keksiä sille uusia tulkintoja sekä haastaa nykyiset uskomukset.

Tapaamisen lopuksi tarkennettiin prosessin työtapoja ja aikatauluja:

  • Ari lähettää sähköpostiviestin kirjan sisällöstä
  • Kirjan sisältö liittyy kaupunginosien kehittämiseen sekä teemaan muutos/pysähtyneisyys
  • Tiivistelmät on palautettava Arille 6.6.2011
  • Kirjan alustava teemat ja sisällysluettelo sekä tekijät esitellään Maunulan XV kesäseminaarissa 10.6.2011 Maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15
  • Seuraava KaKe3 -tapaaminen on ti 21.6.2011

Jos et ole päässyt osallistumaan yhteistapaamisiimme, niin ota yhteyttä Helsingin kulttuurikeskukseen Ari Tolvaseen, puh. 0400-876 433,

TILAISUUDEN ESITYSKALVOT
kake_4_2011-05-06.pdf KaKe3 28.4.2011 tapaamisen esityskalvot (368.43 KB)

LISÄTIETOJA
Kansalaisnavigointia metropolissa -hanke    

Maunulan XV kesäseminaari pe 10.6.2011 klo 8.30-15 Maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15

KaKe 3-prosessi

KUVIA TILAISUUDESTA

kake3_110428.pdf Kuvia KaKe3 tapaamisesta 28.4.2011 (563.47 KB) 

KUVA ALLA: Keskustelua KaKe3 -kirjan sisällöstä ja aikataulusta

kake_110428_a.jpg

KUVA ALLA: Urbaani luovuus hankkeen Jani Tihinen selittää draaman mahdollisuksista. Kuuntelijoina Timo Kopomaa, Simo Sankari ja Pilvi Kallio.

kake_110428_b.jpg

KUVA ALLA: Simo Sankari selittää. Ari Tolvanen ja Yrjö Laasanen kuuntelevat.

kake_110428.jpg