Innovatiiviset kaupungit -ohjelman teemat julkistettiin

TEM eli Työ- ja elinkeinoministerio vahvisti kesäkuussa 2013 INKA-ohjelman eli Innovatiiviset kaupungit -ohjelman pääteemat, jotka ovat tulevaisuuden terveys, biotalous, kestävät energiaratkaisut, älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus sekä kyberturvallisuus. Ohjelma vauhdittaa suuria, kansainvälistä kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa luovia hankkeita kaupunkien ja valtion yhteistyöllä.

Teemojen vetovastuulliset kaupungit ovat: Oulu (tulevaisuuden terveys), Joensuu (biotalous), Vaasa (kestävät energiaratkaisut), Tampere (älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus) sekä Jyväskylä (kyberturvallisuus).

Myös pääkaupunkiseutu oli valmistellut oman hakemuksensa. Markku Sotarauta ja Veli-Pekka Saarnivaara arvioivat ohjelmahakemukset. INKA-ohjelmasta vastaa Tekes. Valtion ja kaupunkien rahoituksen lisäksi innovaatiokeskittymien vahvistamiseen käytetään myös tulevan EU:n rakennerahastokauden varoja.

INKA on voimassa vuodet 2014 – 2020, puolivälitarkastelun ollessa 2017.  INKA korvaa osittain aiemmin käytössä olleen osaamiskeskusohjelman (OSKE). Tällä hetkellä OSKE:n koordinaatiossa työskentelee noin 200 ihmistä. Tavoitteena on, että INKA – ohjelmassa koordinaatiohenkilöstön määrä on noin 20 henkilöä. 

INKA- ohjelman rahoitus koostuu perusrahoituksesta, joka on vuosittain noin 10 milj. euroa. Lisäksi ohjelmassa olevat kaupungit sitoutuvat rahoittamaan ohjelmiaan toisella 10 miljoonalla.

Myös kaikilla muilla ohjelman aiehakuun osallistuneilla kaupungeilla on mahdollisuus osallistua omilla toimenpiteillään painopisteiden toteutukseen. TEM pyytää nämä kumppanuushakemukset 30.8.2013 mennessä.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa, että valinnoissa on haluttu painottaa sellaisia teemoja, joissa voimme kehittää suomalaista osaamista entisestään sekä hakea kaupunkiseuduilta uutta vauhtia talouskasvulle. Nyt valitut vetovastuulliset kaupungit osoittautuivat sekä hakemuksissa että haastatteluissa sellaisiksi, että ne pystyvät luomaan ohjelmiin konkreettisia ja innovatiivisia hankkeita.

 

Kommentoi aihetta Ruohonkärkien Facebook-sivulla!

LISÄTIETOJA
Työ- ja elinkeinoministeriön INKA-ohjelman sivut  

Tekesin tiedote valinnoista INKA-ohjelmassa (17.6.2013)   

Pääkaupunkiseudun hakemus 19.2.2013  

Uudenmaan liiton kokous 4.3.2013    

Metropolianalueen kuntien hakuprosessi ja materiaalit   

TEM: Kasvusopimus ja kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma 2012-2015